2.8 °C, 5.3 m/s, 88.3 %

Pilsētā

50 projekti grib iegūt finansējumu
03/04/2008

«Atsaucība no sabiedriskajām organizācijām šogad bijusi ļoti liela,» biedrību un nodibinājumu aktivitāti uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs. Pašlaik norit piedāvājumu izvērtēšana, un jau aprīļa vidū taps zināms, kuri biedrību un nodibinājumu projekti tiks atbalstīti un saņems pašvaldības finansējumu idejas realizēšanai.

Sintija Čepanone

«Atsaucība no sabiedriskajām organizācijām šogad bijusi
ļoti liela,» biedrību un nodibinājumu aktivitāti uzsver Jelgavas
pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs. Pašlaik norit
piedāvājumu izvērtēšana, un jau aprīļa vidū taps zināms, kuri
biedrību un nodibinājumu projekti tiks atbalstīti un saņems
pašvaldības finansējumu idejas realizēšanai.

Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
šogad iesniegti 50 pieteikumi. Pieprasījuma kopējā summa ir
79 707 lati. G.Kurlovičs norāda, ka saskaņā ar konkursa
nolikumu pašvaldība atbalsta Jelgavā reģistrētās sabiedriskās
organizācijas, kā arī tās, kurām mūsu pilsētā ir filiāle.
«Priekšroka noteikti ir tām, kas veic sabiedriski nozīmīgu darbu un
viņu aktivitātes var ieinteresēt pēc iespējas plašāku
mērķauditoriju,» izpilddirektors skaidro, ka līdzekļus iespējams
iegūt, piemēram, inventāra iegādei, dažādu nometņu rīkošanai,
remontam, sociālo programmu īstenošanai un citām aktivitātēm.
Pašlaik komisija izvērtē Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmai iesniegtos projektus, tādējādi vēl nav zināms,
cik no tiem tiks finansēti. «Šogad labāko atbalstam paredzēti
25 000 latu,» G.Kurlovičs arī norāda, ka 15 000 latu
apmērā ieplānota rezerve gada nogalei – valsts un Ziemassvētku
pasākumu organizēšanai.
Jāpiebilst, ka pērn Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
tika iesniegti 43 projekti, pašvaldība atbalstīja 38, un šim mērķim
bija piešķirti 18 000 lati. «Tiesa gan – vēl aizvien vairākas
sabiedriskās organizācijas nav iesniegušas atskaiti par projekta
realizēšanu,» uz problēmu norāda G.Kurlovičs.