25 °C, 4.5 m/s, 89.7 %

Izglītība

6. vidusskola mācās komunicēt
02/12/2015

Šogad Jelgavas 6. vidusskola realizē divus «Erasmus+» projektus, kuru mērķis ir komunikācijas veicināšana ģimenē, ar draugiem, skolā un sabiedrībā kopumā.

Egija Grošteine

Šogad Jelgavas 6. vidusskola realizē
divus «Erasmus+» projektus, kuru mērķis ir komunikācijas
veicināšana ģimenē, ar draugiem, skolā un sabiedrībā
kopumā.

Kā stāsta izglītības iestādes direktores
vietniece Viktorija Tihonova, projekts «e-Management of
multidisciplinary projects for secondary schools» ir saistīts ar
interneta platformu iespējām dažādu starpskolu diskusiju veidošanā.
Projekta partnervalstis ir Rumānija, Slovēnija, Čehija, Turcija.
Jāpiebilst, ka šonedēļ projekta darba grupa ir devusies uz mācību
semināru Turcijā.

Savukārt otra projekta «Effective
communication – a successful future life» dalībnieku pirmā tikšanās
Polijā notika pagājušajā nedēļā. Šī projekta partnervalstis ir
Polija, Čehija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Bulgārija, un
projekta mērķis ir izzināt komunikāciju veidus, aktualizēt to
nozīmi savstarpējā sadarbībā, organizēt labdarības tirdziņus,
kopīgus pasākumus ar vecākiem, izprast saskarsmes veidus, kas
padara mūsu vidi un dzīvi harmonisku un pozitīvu. Projekta
mērķauditorija ir sākumskolas pedagogi, izglītojamie un viņu
vecāki, bez kuru atbalsta un atsaucības nav iespējams realizēt
projektā plānotās aktivitātes. Realizējot projektu, plānots izdot
desmit bukletus un rokasgrāmatas labas komunikācijas veicināšanai
ģimenē, ar draugiem, skolā un sabiedrībā kopumā.

Foto: no Viktorijas Tihonovas arhīva