23.9 °C, 4.9 m/s, 81.1 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītība6. vidusskolas absolventi nākotnē bez konkursa varēs mācīties Policijas koledžā
6. vidusskolas absolventi nākotnē bez konkursa varēs mācīties Policijas koledžā
16/03/2013

Jelgavas 6. vidusskola noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi un Valsts policijas koledžu – tas paredz, ka no nākamā mācību gada skolā tiks īstenota vispārējā vidējā profesionāli orientēta virziena programma, kas skolēniem trīs gadu garumā ļaus iepazīt policijas darbu un pēc skolas absolvēšanas bez iestājeksāmeniem turpināt mācīties Policijas koledžā.

Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas 6. vidusskola noslēgusi sadarbības līgumu ar
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi un Valsts policijas
koledžu – tas paredz, ka no nākamā mācību gada skolā tiks īstenota
vispārējā vidējā profesionāli orientēta virziena programma, kas
skolēniem trīs gadu garumā ļaus iepazīt policijas darbu un pēc
skolas absolvēšanas bez iestājeksāmeniem turpināt mācīties
Policijas koledžā.

«Jelgava ir liela pilsēta, un skolēniem jau ir iespēja mācīties
mūzikas, sporta, komerczinību un citu novirzienu klasēs. Arī mēs
meklējām savu virzienu,» par ideju stāsta Jelgavas 6. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Tihonova, atzīstot,
ka pirmajā gadā lielu skolēnu pieplūdumu gan necer sagaidīt. «Pēc
savas kapacitātes nākamajā mācību gadā varam uzņemt divas desmitās
klases, bet domāju, ka tik liels pieprasījums varētu arī nebūt mazā
skolēnu skaita 9. klasēs dēļ,» tā viņa, norādot, ka vienā klasē ir
26 skolēni.

Apgūt policijas darba pamatus varēs tie skolēni, kuri izvēlēsies
mācīties attiecīgo programmu. Ja tiks nokomplektētas divas klases,
tad tā būs speciāla klase; ja vienu, tad daļa skolēnu apgūs vienu
programmu (vispārējo), bet pārējie – otru (ar policijas
novirzienu).

Programmā ar policijas novirzienu būs trīs specializēti
priekšmeti: izmeklēšanas pamati, administratīvais pārkāpums un
atbildība, pašaizsardzības pamati un metodika. Vēl, salīdzinot ar
otru programmu, te būs kompakts dabaszinību kurss – vispārējā
programmā dabaszinību priekšmeti tiks mācīti vairāk – un papildu
fiziskās sagatavotības nodarbības līdzās jau esošajām trīs sporta
stundām nedēļā. «Gribu uzsvērt, ka lielākā daļa mācību priekšmetu,
tostarp arī specializētie, šajā programmā notiek latviešu valodā.
Krievu valodā ir tikai dabaszinības, vizuālā māksla, ģeogrāfija un
mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra,» norāda 6.
vidusskolas direktores vietniece. Skola cer, ka jaunā programma
nākotnē piesaistīs skolēnus gan no pārējām Jelgavas skolām, gan arī
no citu tuvējo pašvaldību izglītības iestādēm.

«Tas ir labi, ka jau skolā sāk audzināt topošos policijas
darbiniekus: viņiem trīs gadu laikā radīsies izpratne, kas ir
policija un kādi ir tās pienākumi,» uzskata Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes vadītājs Haralds Laidiņš, piebilstot, ka
trīs gadi arī ir pietiekami, lai jaunietis saprastu, vai tiešām
vēlēsies strādāt policijā. Runājot par ieguvumiem, viņš uzsver, ka
policistiem ir nodrošināts darbs, turklāt darba vietas ir arī
Jelgavā.

Lai varētu sākt strādāt policijā, pēc vidusskolas beigšanas
Policijas koledžā jāapgūst desmit mēnešu arodprogramma. 6.
vidusskolas specializētās pro­grammas absolventi koledžā tiks
uzņemti bez iestājeksāmeniem, nokārtojot vien fiziskās
sagatavotības un psiholoģisko testu un izejot medicīnisko
pārbaudi.

Policijas koledžas direktors Artis Velšs papildina, ka koledžas
dienas nodaļas studenti jeb kadeti saņem darba algu 198 latus
mēnesī «uz rokas». Pēc arodprogrammas beigšanas absolvents ir
tiesīgs turpināt mācības koledžā 1. līmeņa augstākajā
profesionālajā programmā vai var sākt strādāt policijā. H.Laidiņš
norāda, ka vidējā alga kārtībniekam vai jaunākajam inspektoram
šobrīd ir 250 – 270 lati «uz rokas».

Jelgavas 6. vidusskolas un Valsts policijas sadarbību atzinīgi
vērtē arī Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
«Šobrīd valstī kopumā un arī Jelgavā izglītības sistēmā notiek ļoti
būtiskas pārmaiņas, tāpēc vidusskolu un dažādu jomu, nozaru
sadarbība ir ļoti nozīmīga. Jauniešu interese par darbu iekšlietu
struktūrās ir diezgan liela, un tas nozīmē, ka tagad jauniešiem no
visas pilsētas tiek dota iespēja apgūt šīs lietas. Tāpat ļoti
svarīgi ir tas, ka šāda programma jaunajai paaudzei vairos izpratni
par Latvijas tiesiskajiem pamatiem,» tā viņa, aicinot cilvēkus
atmest stereotipus par krievu un latviešu skolām un izraudzīties
mācību iestādi nevis pēc mācību valodas, bet pēc skolā īstenotajām
programmām.