23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAicina apspriest maģistrāles būvniecību
Aicina apspriest maģistrāles būvniecību
21/02/2008

26. februārī pulksten 17 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks autoceļa Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža plānotās rekonstrukcijas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana, kur tiks uzklausīti arī viedokļi par ietekmes uz vidi novērtējumu.

Kristīne Langenfelde

26. februārī pulksten 17 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā notiks autoceļa Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža
plānotās rekonstrukcijas būvniecības ieceres sabiedriskā
apspriešana, kur tiks uzklausīti arī viedokļi par ietekmes uz vidi
novērtējumu.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka tiek plānota valsts galvenā
autoceļa Rīga – Jelgava – Lietuvas šoseja rekonstrukcija 38,6
kilometru garumā. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts no Rīgas
administratīvās robežas līdz pagriezienam uz Brankām esošo autoceļu
rekonstruēt par auto maģistrāli ar četrām braukšanas joslām; tālāk
līdz Jelgavas apļveida krustojumam esošo ceļu paplašināt par
četrjoslu, kā arī izbūvēt jaunus tiltus pār dzelzceļa līnijām,
autoceļu Jelgava – Iecava un Lielupi; projekts paredz arī izbūvēt
jaunu ceļa trasi no Jelgavas apļveida krustojuma līdz Romas krogam;
tāpat tiks izbūvēti vietējās satiksmes ceļi un septiņi divlīmeņu
ceļu mezgli.
Jau februāra sākumā ir pabeigts paredzētās rekonstrukcijas ietekmes
uz vidi novērtējums un tapis darba ziņojums. Kā informē «Latvijas
valsts ceļi», tajā nav konstatēti nekādi faktori, kas neļautu
ieceri īstenot – dabas vērtības gandrīz nemaz netiek skartas.
Galvenais ieteikums ir prettrokšņa sienas nepieciešamība gar
apdzīvotām vietām.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma kopsavilkumu un
Jelgavas pašvaldības teritorijā ietilpstošā trases posma
rekonstrukcijas plānu var aplūkot pilsētas domē un reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā līdz 11. martam. Šajā laikā var arī
sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides
pārraudzības valsts birojam: Rūpniecības iela 23, LV – 1045, Rīga,
tālrunis 7321173, www.vpvb.gov.lv.