13.7 °C, 0.4 m/s, 94.8 %

Pilsētā

Aicina atsaukties tuviniekus
19/12/2019

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušās Tamāras Puriņas (dzimusi 1959. gada 14. novembrī, deklarētā dzīvesvieta: Liepu iela 4 – 12, Jelgava) radiniekus.

Policija lūdz T.Puriņas radiniekus vai personas, kurām ir kaut
kas zināms par T.Puriņas radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63048941 vai
63028550.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva