3.6 °C, 2.7 m/s, 82.2 %

Pilsētā

Aicina pieteikt sakoptākos objektus
22/05/2008

Pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts», kas notiks no 26. maija līdz 16. jūnijam – uzvarētājus paziņos un godinās Zāļu tirgus laikā – 21. jūnijā pulksten 12 skvērā aiz kultūras nama.

Kristīne Langenfelde

Pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos konkursam
«Sakoptākais pilsētvides objekts», kas notiks no 26. maija līdz 16.
jūnijam – uzvarētājus paziņos un godinās Zāļu tirgus laikā – 21.
jūnijā pulksten 12 skvērā aiz kultūras nama.

Konkursam sakoptākos objektus var pieteikt šādās nominācijās:
zaļākais loga, lodžijas vai balkona noformējums; sakoptākā
privātmājas teritorija (apsaimniekojamā teritorija); sakoptākais
daudzdzīvokļu mājas pagalms (labākais sētnieks); sakoptākā iela;
sakoptākā skolas vai bērnudārza teritorija; sakoptākais ražošanas
uzņēmums, valsts vai pašvaldības iestāde, sabiedriskais objekts;
interesantākais žoga risinājums.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta
Šurma informē, ka objektus konkursam var pieteikt Jelgavas domes
Informācijas aģentūrā personīgi vai pa tālruni 63005522, kā arī pa
e-pastu: prese@dome.jelgava.lv ar norādi «Konkursam». Piesakot
objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja
vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
«Sakoptākā pilsētvides objekta» uzvarētājus noteiks konkursa
vērtēšanas komisija, kuru vada pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Vilis Ļevčenoks. Nosakot uzvarētājus, tiks ņemta vērā
virkne kritēriju: vides pieejamība (tiek vērtēta pieteiktā objekta
iekļaušanās pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem); objekta labiekārtojums (ierīkoto
apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras
formu u.tml. kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga caurskatāmība,
iederība dārza un arhitektūras vidē); objekta uzturēšana.
Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa 1. vietu
ieguvēji. Būtiski, ka tāpat kā iepriekšējos gados arī šoreiz Zāļu
tirgus laikā tiks sveikti ne tikai sakoptāko objektu saimnieki, bet
balvu izlozes kārtībā saņems arī viens no objektu pieteicējiem.