23.3 °C, 2.8 m/s, 62.1 %

Latvijā

Aicina startēt stipendiju konkursā
28/05/2008

Hansabanka un Latvijas Universitātes fonds aicina 15 Latvijas augstskolu, tanī skaitā Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Baltijas Starptautiskās akadēmijas 2.– 4 . kursa pilna laika klātienes studentus piedalīties stipendiju konkursā «Open Mind».

Anna Afanasjeva

Hansabanka un Latvijas
Universitātes fonds aicina 15 Latvijas augstskolu, tanī skaitā
Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Baltijas Starptautiskās
akadēmijas 2.– 4 . kursa pilna laika klātienes studentus
piedalīties stipendiju konkursā «Open Mind».

 

Šis ir otrais stipendiju konkurss, kas
turpina pērn aizsākto studiju konkursu tradīciju. Pētniecisko darbu
tēmas vēlāk varēs apvienot ar kursa vai bakalaura darba izstrādi.
Studentiem būs iespēja veikt pētnieciskos darbus par vairāk nekā 70
dažādām tēmām tādās jomās kā ekonomika un finanses, mārketings,
sabiedriskās attiecības un komunikācijas zinātne, uzņēmējdarbības
vadība, personāla vadība, modernās tehnoloģijas, inovācijas,
sociālā atbildība un izglītība.

Uzsvars likts uz to, lai studentiem
darbu izstrādes gaitā būtu iespēja attīstīt dziļāku izpratni par
sabiedrībā aktuālajiem jautājumiem un veikt to praktisku izpēti,
piedāvājot arī konkrētus risinājumus,– skaidro Kristīne Jakubovska
no «Hansabankas». Tēmu klāstā šogad dominē sabiedrībai aktuāli
jautājumi. Studentiem tā ir iespēja ar saviem pētījumiem palīdzēt
gan sabiedriskajām organizācijām, gan uzņēmumiem – no vides
aizsardzības līdz aktuālajām ekonomikas norisēm. Tāpēc katrai tēmai
būs savs pieredzējis padomdevējs jeb mentors, kas darba izstrādes
gaitā dalīsies savā pieredzē un zināšanās, palīdzot studentiem
savienot savas zināšanas ar praktisko vidi.

Šogad kopējais stipendiju fonds ir
pieaudzis līdz 38 500 latiem.

Konkurss noritēs vairākos posmos. Nupat
izsludinātas konkursa darbu tēmas, no septembra līdz oktobra beigām
studentiem individuāli vai grupā jāizstrādā darba projekts un kopā
ar pieteikumu jāiesniedz savā mācību iestādē. Novembrī augstskolu
komisijas izvērtēs iesniegtos projektus un paziņos 125 darbus, kas
saņems stipendiju tālākā pētījuma izstrādei 100 latu apmērā. No
decembra līdz 2009. gada martam studenti mentoru vadībā varēs
izstrādāt darbus, lai maijā komisija, kas vērtēs darbus, varētu
noteikt, kuri 26 studenti vai studentu grupas saņems «Open Mind»
stipendiju 1000 latu apmērā.

Pērn lielās stipendijas 1000 latu
vērtībā saņēma 16 pētniecisko darbu autori vai autoru grupas. Vēl
31 saņēma veicināšanas stipendijas 100 latu apmērā. Lielo
stipendiju saņēmēju vidū bija divas LLU studentes. Tā Indra
Muižniece stipendiju saņēma par darbu «Kāpēc dzīvot «zaļi» kļūst
moderni?», bet Svetlana Petkūne – par darbu «Lojāli darbinieki,
lojāli klienti». Savukārt Kristīne Turlo no Baltijas Starptautiskās
akadēmijas lielo stipendiju nopelnīja ar darbu «Lietišķās uzticības
indikatoru loma «banka – klients» attiecību veidošanā», kā piemēru
izmantojot Latvijas mazā biznesa uzņēmumus.