16.8 °C, 1.8 m/s, 95.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAigars Rublis, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks:
Aigars Rublis, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks:
12/03/2009
«Partijas «Jaunais laiks» Jelgavas nodaļa, startējot
pašvaldības vēlēšanās, izstrādāja vēlēšanu programmu četriem gadiem
ar ilgtermiņa skatījumu pilsētas attīstībā. Šajos četros gados
būtiskākajos punktos ir izpildīta gan vēlēšanu programma, gan
īstenoti citi darbi jelgavnieku dzīves apstākļu uzlabošanā. Pie
solītajiem un īstenotajiem darbiem pilsētvides attīstības un
drošības jomā jāmin Uzvaras parka rekonstrukcija, daļēji īstenotā
iecere par Raiņa parka rekonstrukciju (ir izstrādāts tehniskais
projekts). Izveidoti astoņi bērnu rotaļu laukumi (lielākais
Ozolskvērā) un labiekārtoti seši basketbola laukumi. Ar pašvaldības
atbalstu izveidoti arī publiskie sporta spēļu laukumi un skeitparks
pie Jelgavas Ledus halles. Palielināts gājēju ietvju un veloceliņu
skaits (pa Rīgas ielu līdz Ozolniekiem, Tērvetes ielas posmā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā u.c.). No jauna izbūvēti veloceliņi deviņu
kilometru garumā. Drošības uzlabošanai pilsētas ielās izvietotas 19
videonovērošanas kameras un katrā jaunā ceļu rekonstrukcijas posmā
uzbūvēti ātrumu ierobežojošie vaļņi pie izglītības
iestādēm.
Tautsaimniecības nozares griezumā – ir pabeigta Zinātnes un
tehnoloģiskā parka (ZTP) un jauna industriālā parka izveide
Langervaldes ielas rajonā, kurā šobrīd strādā tāds uzņēmums kā SIA
«Evopipes». Izveidots biznesa inkubators ZTP teritorijā, kas dod
iespēju idejām bagātiem cilvēkiem uzsākt uzņēmējdarbību. Ir
panākts, ka sadarbībā ar profesionālajām un augstākajām mācību
iestādēm tiek sagatavoti speciālisti pieprasītākajās profesijās,
kas atrod darbu pilsētas uzņēmumos, it sevišķi tas attiecas uz
metālapstrādes speciālistiem, kuri zināšanas un nepieciešamās
iemaņas var apgūt pašvaldības finansētajā Pieaugušo izglītības
centrā un Amatu vidusskolā. 
Infrastruktūras un komunālās saimniecības sadaļā ir uzsākts
darbs pie dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanas programmas.
Pilotprojekts ir iekšpagalms Raiņa ielā 10. Ceļu virsmas
uzlabošanas darbos pirmo reizi tika pielietota vienlaidus seguma
tehnoloģija, kas dod iespēju ilglaicīgi uzturēt ceļu labā stāvoklī,
piemēram, Lietuvas šosejā, Pulkveža O.Kalpaka ielā, Kalnciema ceļā,
Tērvetes ielā u.c.
Piesaistot Vācijas Vides ministrijas finansējumu, īstenots
energoefektivitātes projekts 4. līnijā 1 un uzsākts Helmaņa ielā 3,
kur iedzīvotāju līdzfinansējums veido līdz 50 procentiem no
kopīgajām izmaksām. Par šādu projektu lietderību liecina tas, ka 4.
līnijas 1. namā maksa par siltumu samazinājusies uz pusi. Lai
palīdzētu pilsētniekiem risināt ēku siltināšanas jautājumus,
izveidota Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra. 
Pie īstenotajiem projektiem izglītībā jāmin mācību materiālās
bāzes uzlabošana, sākot ar dabas zinību kabinetu iekārtošanu un
beidzot ar ēku siltināšanu 4. pamatskolā, 5. vidusskolā u.c.
Pie daļēji īstenotajiem darbiem var minēt sociālo dzīvokļu
izveidi maznodrošinātajiem, uzbūvējot pašvaldības sociālo māju, jo
ekonomiskās situācijas maiņas rezultātā šim projektam neizdevās
atrast investoru. Rezultātā netika uzbūvēta māja, bet iepirkti
vairāk nekā 22 dzīvokļi, kā arī pilnībā rekonstruēts avārijas
stāvoklī esošais nams Filozofu ielā 46.»