18.4 °C, 1.7 m/s, 95.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAktīvais zāles pļaušanas laiks ir sācies
Aktīvais zāles pļaušanas laiks ir sācies
04/06/2010

Šobrīd pilsētas teritoriju īpašniekiem uzmanība būtu jāpievērš piegulošajām teritorijām un grāvmalēm, lai tās neaizaugtu ar garu zāli, akcentē Jelgavas Pašvaldības policija.

 

www.jelgavasvestnesis.lv

Šobrīd pilsētas teritoriju īpašniekiem uzmanība būtu
jāpievērš piegulošajām teritorijām un grāvmalēm, lai tās neaizaugtu
ar garu zāli, akcentē Jelgavas Pašvaldības policija.

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka vietās, kur
nav ielas vai ceļa, jānodrošina īpašumam piegulošajās teritorijās
sakopšana un zāles nopļaušana – ap fizisko personu īpašumiem līdz
pieciem metriem, bet ap juridisko personu īpašumiem līdz 25 metriem
platā joslā vismaz trīs reizes sezonā – zāles garums nedrīkst
pārsniegt desmit centimetrus, ārpus centra zonas 15 centimetrus,
uzsver Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze Sandra Reksce.
Neapbūvētajās teritorijās zālāju nopļaušana jānodrošina līdz desmit
metriem platā joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus
un atkritumus minētajās vietās.

Būvētājam jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo
ietvju, ja Pašvaldībai to nav iespējams veikt centralizēti, arī
brauktuvju līdz brauktuves ass līnijai, zālienu un grāvju
sakopšana, zāles nopļaušana, būvžoga uzturēšanu un krāsošanu.
Savukārt mazdārziņu īpašniekiem vai nomniekiem savos objektos
jānodrošina teritorijas uzturēšana, robežai pieguļošās teritorijas
tīrīšana un zāles nopļaušana līdz desmit metriem platā joslā, kā
arī atkritumu izvešana.

Apkopjamā teritorijā, kurā ir īpaši ierīkoti zālieni, zāles
garums nedrīkst pārsniegt desmit centimetrus, pārējos kopjamos vai
pie ielām piegulošos zālienos zāles garums nedrīkst pārsniegt 15
centimetrus, bet ārpus pilsētas centra zonas neapbūvētajās
teritorijās pieļaujama zālienu nopļaušana līdz trīs centimetru
platā joslā no ietves vai brauktuves.

Citas zālienu platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes sezonā
– līdz 23. jūnijam un līdz 15. septembrim.

Jelgavas pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas
inspektori pēdējās divās nedēļās jau sastādījuši 37 apskates
protokolus, sešus administratīvo pārkāpumu protokolus, ar 15
cilvēkiem veiktas preventīvas pārrunas, savukārt deviņi cilvēki uz
pašvaldības policiju uzaicināti ar pavēstēm.

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pārkāpuma
izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti
pārkāpējam, var tikt piešķirts naudas sods līdz desmit latiem, bet
sastādot administratīvo protokolu, kurš tiek izskatīts pašvaldības
administratīvajā komisijā, var tikt noteikts naudas sods līdz 50
latiem.