28.8 °C, 2.9 m/s, 55.2 %

Pilsētā

Aktuāli: e-skolēna apliecības
10/11/2012

Elektroniskās Jelgavas pilsētas skolēna apliecības ieviešana un izmantošana norēķiniem pilsētas autobusos vecāku vidū radījusi plašas diskusijas. Vieni šo sistēmu kritizē un norāda uz nelietderīgi iztērētiem līdzekļiem, citi to vērtē pozitīvi un jau pašlaik interesējas par iespējām skolēna apliecībai piesaistīt papildu funkcijas, teiksim, to izmantot arī norēķiniem par bērnu maltīti skolā. «Apzināmies, ka e-apliecība ir jauns produkts un nepieciešams laiks, lai pie tā pierastu. Tāpat vēl pašlaik turpinās sistēmas pilnveidošana, un esam pateicīgi ikvienam, kurš, saskāries ar problēmsituāciju e-kartes lietošanā, izrāda vēlmi un interesi to risināt. Katrs šāds gadījums mums ir mācība, jo visas situācijas niansēs prognozēt nav iespējams, un bez klienta, kurš šo sistēmu izmanto ikdienā, novērst trūkumus būtu daudz grūtāk,» norāda SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) valdes loceklis Pēteris Salkazanovs.

Sintija Čepanone

Elektroniskās Jelgavas pilsētas skolēna apliecības
ieviešana un izmantošana norēķiniem pilsētas autobusos vecāku vidū
radījusi plašas diskusijas. Vieni šo sistēmu kritizē un norāda uz
nelietderīgi iztērētiem līdzekļiem, citi to vērtē pozitīvi un jau
pašlaik interesējas par iespējām skolēna apliecībai piesaistīt
papildu funkcijas, teiksim, to izmantot arī norēķiniem par bērnu
maltīti skolā. «Apzināmies, ka e-apliecība ir jauns produkts un
nepieciešams laiks, lai pie tā pierastu. Tāpat vēl pašlaik turpinās
sistēmas pilnveidošana, un esam pateicīgi ikvienam, kurš, saskāries
ar problēmsituāciju e-kartes lietošanā, izrāda vēlmi un interesi to
risināt. Katrs šāds gadījums mums ir mācība, jo visas situācijas
niansēs prognozēt nav iespējams, un bez klienta, kurš šo sistēmu
izmanto ikdienā, novērst trūkumus būtu daudz grūtāk,» norāda SIA
«Jelgavas Autobusu parks» (JAP) valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs.

 
Pašlaik Jelgavas skolās elektroniskās skolēna
apliecības izsniegtas 5268 bērniem, taču jāņem vērā, ka ne visi tās
izmanto norēķiniem pilsētas sabiedriskajā transportā. Oktobrī ar
e-karti autobusos vidēji dienā skolēni norēķinājušies ap 1000
reižu. Pieņemot, ka katrs bērns veicis vismaz divus braucienus, tie
ir vidēji 500 skolēni, kas šo norēķināšanās sistēmu izmanto arī
praktiski. Jāpiebilst, ka jelgavniekiem, kuri mācās citās skolās,
ir iespēja «SEB bankā» noformēt Iedzīvotāju karti, kas pilsētas
maršruta robežās arī ļauj braukt ar pašvaldības nodrošināto
piecdesmit procentu atlaidi, un «SEB bankas» Jelgavas filiāles
vadītāja vietniece Žanna Kuļeva informē, ka līdz šim brīdim
Iedzīvotāju karte izsniegta 179 cilvēkiem.
 
«Jelgavas Vēstnesis» kopā ar JAP valdes locekli
P.Salkazanovu, «SEB bankas» pārstāvi Ž.Kuļevu un Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Auzu vērtē e-apliecības
ieviešanas procesu un skaidro aktuālākos jautājumus.
 
Veicina izpratni par
finansēm

Šāda elektroniska skolēna apliecība ir unikāls projekts visā
Baltijā, kas ļāvis uzsākt bezskaidras naudas norēķinu ieviešanu
pilsētas autobusos. Perspektīvā ar e-skolēna apliecību varēs
samaksāt arī par pusdienām skolā, kā arī apliecību izmantot, skolās
ieviešot caurlaižu sistēmu. Lai e-skolēna apliecībām nodrošinātu
papildu funkcijas, jau šomēnes pilsētas skolās uz vietas tiks
veikta to programmatūras papildināšana. «SEB bankas» darbinieki pēc
saskaņota grafika e-skolēna apliecības pārprogrammēs un skolēniem
atdos atpakaļ vienas mācību stundas laikā, tādējādi netraucējot
mācību procesu. Ja noteiktajā dienā nebūs skolēna vai viņam līdzi –
apliecības, e-skolēna apliecības programmatūru papildinās citā
dienā, iepriekš par to vienojoties ar skolas vadību.
 
Izvērtējot norēķinus ar e-karti pirmajā mēnesī,
speciālisti atzīst, ka tā ir būtiska priekšrocība kā pasažieru
pārvadātājam, jo biļešu iegāde notiek elektroniski, tā arī
pašvaldībai, kura dotāciju 50 procentu apmērā nu var nodrošināt pēc
detalizētas uzskaites, jo norēķināšanās ar JAP tiek veikta
atbilstoši skolēnu faktisko braucienu skaitam. Savukārt vecāki kā
būtiskāko priekšrocību min faktu, ka vairs nav jāraizējas par
skaidras naudas uzticēšanu bērnam un mēnešbiļetes regulāru iegādi.
Turklāt, ieskaitot naudu e-skolēna apliecībai piesaistītajā bankas
kontā, viņi var kontrolēt bērna gaitas un internetbankā sekot līdzi
naudas plūsmai. «Būtiski ir arī tas, ka, autobusos maksājot ar
e-skolēna apliecību, bērnam rodas lielāka izpratne par finanšu un
tehnoloģiju jautājumiem, par to, kā notiek norēķināšanās ar bankas
maksājumu karti, par naudas plūsmu – rodas jautājumi, tādēļ jo
īpaši svarīgi, lai vecāki ar bērniem runātu, izskaidrotu skolēna
apliecības darbības principus, izmantošanas nosacījumus un citus
aktuālus jautājumus, kas skar samaksu par braucieniem pilsētas
autobusos,» norāda G.Auza.
 
Viņa vecākus aicina bērniem atgādināt, ka skolēna
apliecība ir tāds pats dokuments kā pase un tas arī atbilstoši
jāglabā. Līdz šim brīdim aizvietotas jau aptuveni 100 pazaudētas
e-skolēna apliecības. «Ja pirmās apliecības izgatavošana skolēniem
ir bez maksas, jo izdevumus sedz JAP, tad par atkārtotu apliecības
izgatavošanu nozaudētās vai sabojātās kartes vietā vecākiem jau ir
jāmaksā divi lati,» skaidro bankas pārstāve.

Atlaide – norēķiniem ar  apliecību
Kā būtisku problēmu, ar ko nākas saskarties e-skolēna apliecību
izgatavošanas procesā, Izglītības pārvaldes vadītāja min
nesakārtotos juridiskos jautājumus. Ja bērns sasniedzis 16 gadu
vecumu, formalitātes viņš drīkst kārtot pats, bet jaunāki bērni –
tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. «Ir bijušas situācijas, kad
vecāki, kuri dzīvo un strādā ārzemēs, bērnu uzticējuši vecvecākiem
vai citiem radiniekiem, taču aizbraucot nav nokārtojuši
nepieciešamos dokumentus, kas atbildīgajam tuviniekam likumiski
ļauj rīkoties bērna interesēs. Tā bērna pārstāvim nav pilnvarojuma
arī parakstīt līgumu ar «SEB banku» par e-skolēna apliecības
saņemšanu un izmantošanu,» uz nepieciešamību Bāriņtiesā vai pie
notāra sakārtot juridiskos jautājumus norāda G.Auza.

 
Vecākiem jāapzinās, ka no novembra norēķins ar
e-skolēna apliecību ir vienīgais veids, kā var izmantot pašvaldības
nodrošināto 50 procentu atlaidi vai attiecīgi 100 procentu atlaidi
trūcīgo ģimeņu bērniem pilsētas sabiedriskajā transportā. Ja vēl
oktobrī, kad apliecības darbojās testa režīmā, skolēniem pastāvēja
iespēja, uzrādot to, samaksāt pusi no biļetes cenas vai attiecīgi
braukt bez maksas, tad kopš novembra šādas iespējas vairs nav. Ja
vecāki e-skolēna apliecībai piesaistītajā kontā nav nodrošinājuši
nepieciešamo līdzfinasējumu – 25 santīmus par katru braucienu –,
tad biļete jāiegādājas skaidrā naudā par pilnu cenu, nesaņemot
līdzfinansējumu no pašvaldības.
 
Tāpat biļete par pilnu samaksu jāiegādājas tiem
skolēniem, kuru e-skolēna apliecība ir mehāniski bojāta vai
bloķēta. Šāda situācija iespējama, ja «iztērēti» visi astoņi
pieļaujamie subsidētie braucieni dienā vai kontā izveidojies
negatīvs atlikums.

Visas problēmas ir būtiskas
E-skolēna apliecība darbojas no 1. oktobra, tādēļ vēl aizvien
notiek problēmu apzināšana un sistēmas pilnveidošana, un tas nebūtu
iespējams bez klientiem, kuri norāda uz problēmsituācijām.
P.Salkazanovs skaidro, ka pašlaik JAP vidēji dienā saņem vienu
divas sūdzības, kas skar e-skolēna apliecību izmantošanu, un
salīdzinājumā ar šīs sistēmas ieviešanas sākumposmu sūdzību skaits
ir būtiski samazinājies. Tas apliecina, ka lielākās nepilnības,
pateicoties vecāku ieinteresētībai, ir novērstas.

 
Speciālisti uzsver, ka nav mazsvarīgu problēmu –
katrs ierosinājums, pretenzijas vai vecāku stāstījums par noteiktu
problēmsituāciju ir būtisks un tiek risināts individuāli, tādēļ,
informējot par problēmu, pirmām kārtām jāizvērtē iestāde, kuras
kompetencē ir konkrētais jautājums, un maksimāli detalizēti
jānorāda situācija un apstākļi, lai konkrēto gadījumu būtu
iespējams identificēt un rast risinājumu.
 

Kādās situācijās un kur vērsties?

Jelgavas Izglītības pārvaldē, tālrunis
63012461

JIP kompetencē ir visi organizatoriskie jautājumi, tostarp par
pilsētas elektroniskās skolēna apliecības izgatavošanu, saņemšanu,
maiņu. Vecāki JIP var vērsties, lai iegūtu vispārīgu informāciju
par e-skolēna apliecības lietošanu, darbības principu un iespējām,
kā arī kliedētu nedrošību par vecākiem aktuāliem jautājumiem.

SIA «Jelgavas Autobusu parks», tālrunis
63086161 

JAP kompetencē ir jautājumi, kas attiecas uz pasažieru, šajā
gadījumā – skolēnu pārvadāšanu, norēķināšanos autobusos, biļešu
izdruku, maršrutiem. Problēmu situācijās obligāti jāpiefiksē
autobusa maršruts, reiss, diena, kā arī pietura un laiks. Ja
autobusa vadītājs nevar izdrukāt biļeti, obligāti jāpaņem un
jāsaglabā no POS termināļa izdrukātais «atteikuma čeks» jeb
izraksts, kurā norādīts iemesls, kāpēc darījums atteikts, – tas
ļaus identificēt katru konkrēto gadījumu.

«SEB bankā», tālrunis 8777
Bankā jāvēršas par visiem jautājumiem, kas skar finanšu plūsmu un
norēķinus ar konkrētu e-skolēna apliecību, tostarp gadījumos, ja
skolēns kaut kādu iemeslu dēļ autobusā nevar norēķināties ar
e-skolēna apliecību un saņem «atteikuma čeku». Tas obligāti
jāsaglabā, lai bankas darbinieki var redzēt atteikuma iemeslu un
klientam izskaidrot konkrēto situāciju. Tāpat bankai jāzvana, lai
nobloķētu pazaudētu karti.

 
 

Elektroniskā Jelgavas pilsētas skolēna apliecība: jautājumi un
atbildes

 
Kā jārīkojas, ja e-skolēna apliecība
nozagta, pazaudēta vai sabojāta vai skolēns nomainījis izglītības
iestādi?

Šādā gadījumā ir jāinformē bankas pārstāvji. Nozagta vai pazaudēta
e-skolēna apliecība uzreiz jānobloķē, lai to ļaunprātīgi nevarētu
izmantot cita persona. To var izdarīt, zvanot pa tālruni 8777 vai
uz to nosūtot īsziņu «STOP skolēna personas kods». Pieteikties
jaunai kartei iespējams bankā, taču atkārtotas e-skolēna apliecības
izgatavošana ir maksas pakalpojums – tā cena ir divi lati, un šī
summa jānodrošina konkrētā skolēna e-apliecībai piesaistītajā
kontā.
 
E-skolēna apliecība ir derīga trīs gadus. Ja
skolēns nomainījis izglītības iestādi, nākamajā mācību gadā, mainot
skolu, būs jāmaina arī karte. Taču, kamēr tām vienīgais
elektroniskais pielietojums ir autobusu biļešu iegāde, jaunas
e-skolēna apliecības izgatavošana nav obligāts nosacījums.
Perspektīvā, mainot skolu, kartes izgatavošana būs jāpiesaka
jaunajā izglītības iestādē, kura par to informēs JIP, un jaunas
e-skolēna apliecības izgatavošana būs maksas pakalpojums.
 
Jāpiebilst, ka skolēns ir e-apliecības lietotājs,
bet apliecība ir bankas īpašums, tādēļ, šo apliecību atrodot, tā
jānodod bankā. Cita persona to nedrīkst lietot.

Kad pašvaldība kontā ieskaita transporta
kompensāciju?

Pašvaldības dotācija e-skolēna apliecībām tiek piesaistīta reizē ar
to izgatavošanu. Dotācija tiek piešķirta tikai Jelgavā deklarētiem
skolēniem, izņemot bērnus, kas apgūst pirmsskolas izglītības
programmu, – viņi sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas.
Ja skolēns Jelgavā deklarējas pēc kartes izgatavošanas, tad
subsīdija kartei tiek piesaistīta, tiklīdz informācija par
deklarēšanos saņemta.

 
Taču būtiski, ka braukt par puscenu skolēns var
tikai tad, ja vecāki kontā ir nodrošinājuši nepieciešamo
līdzfinansējumu. Minimālā summa, kas vecākiem jānodrošina bērna
kontā, ir 50 procenti no pilnas biļetes cenas jeb 0,25 lati – šī
summa atļauj par puscenu pilsētas autobusā braukt vienu reizi. Otru
pusi sedz pašvaldība, un pašvaldības kompensācija kontā tiek
saņemta darījuma apstrādes brīdī. Jāpiebilst, ka pašvaldības
dotācija ir 50 procentu apmērā, bet tiek kompensēti ne vairāk kā
divi lati dienā vienam izglītojamajam. Vecāki aicināti sekot līdzi
bērna bankas konta stāvoklim un, lai saņemtu pašvaldības dotāciju,
nodrošināt kartē braucienam nepieciešamo naudu.

Kā rīkoties gadījumos, kad ar e-skolēna apliecību autobusā
norēķināties nevar?

Katra šāda situācija, kad ar e-skolēna apliecību autobusā nevar
norēķināties, ir jāvērtē individuāli – šādos gadījumos skolēnam no
autobusa šofera obligāti jāpaņem «atteikuma čeks» un ar to jāvēršas
bankā. Iemesls varētu būt, piemēram, kāda tehniska kļūme, iespējams
arī, ka nauda bankas kontā vēl nav ienākusi vai e-apliecība ir
bloķēta – bankas speciālisti katru gadījumu klientam izskaidros.
Autobusā, piedzīvojot šādu situāciju, skolēnam jāpaņem «atteikuma
čeks» un jāiegādājas biļete par pilnu cenu – 50 santīmiem. Taču, ja
skaidras naudas viņam nav, autobusa šoferis bērnam līdz 15 gadu
vecumam nedrīkst likt izkāpt no autobusa – to paredz likums –,
tādēļ šādās situācijās bērnam līdz 15 gadu vecumam nav jāizkāpj no
autobusa – viņš var turpināt ceļu. Bet vecākiem ar saņemto
«atteikuma čeku» obligāti jāvēršas bankā, lai noskaidrotu
problēmu.

 
Jāpiebilst, ka vecākiem, ieskaitot naudu
e-skolēna apliecībai piesaistītajā kontā, jāņem vērā, ka
nepieciešams papildu laiks, lai reāli notiktu naudas pārskaitījums
no vienas bankas uz citu – nauda atkarībā no darījuma veikšanas
laika kontā var tikt ieskaitīta kā tajā pašā dienā, tā arī
nākamajā. Turklāt norēķinos ar e-skolēna apliecību tiek izmantota
bezkontakta tehnoloģija, tādēļ nauda darījumiem kartē ir pieejama
četru stundu laikā no ieskaitīšanas brīža – tikai tad arī POS
terminālis varēs nolasīt informāciju. Tāpat būtiski atcerēties, ka
dienas darījuma summa ir četri lati – iespējams, ka bērns autobusā
ar e-apliecību nevar norēķināties, jo ir iztērēts dienas
limits.
 
Kāpēc, ja skolēns autobusu izmanto vairāk
par astoņām reizēm dienā, pašvaldība papildu braucienus
nekompensē?

Limitēt braucienu skaitu dienā vienam skolēnam nepieciešams, lai
varētu prognozēt transporta dotācijām paredzētos pašvaldības
budžeta līdzekļus. Un ierobežojums – astoņi braucieni dienā vienam
bērnam, kas naudas izteiksmē ir divi lati, – noteikts, izvērtējot
skolēnu reālās vajadzības izmantot pilsētas autobusus. Vairums
skolēnu nokļūšanai uz skolu izmanto vienu autobusu, tāpat arī lai
apmeklētu interešu izglītības nodarbības, un tie ir četri braucieni
dienā. Taču pašvaldība arī paredzējusi iespēju, ka, lai nokļūtu
izglītības iestādē, bērnam nākas braukt ar diviem autobusiem katrā
virzienā, tieši tādēļ braucienu skaits noteikts ar zināmu
rezervi.
 
Ja skolēns, norēķinoties par braucienu ar
e-apliecību pilsētas autobusā, vienas dienas laikā brauks vairāk
nekā astoņas reizes, par katru nākamo braucienu, sākot no devītā,
jāpērk biļete par 50 santīmiem, samaksu veicot skaidrā naudā. Taču,
ja vecāki aprēķinājuši, ka atsevišķās situācijās šāda sistēma
ģimenes budžetam nav izdevīga, viņi var izvēlēties alternatīvu un
bērnam iegādāties mēnešbiļeti – tās cena ir 20 lati, turklāt arī
šādā gadījumā daļu no mēnešbiļetes cenas dotē pašvaldība. Proti, ja
pieņem, ka pasažieris dienā ar sabiedrisko transportu pārvietojas
divas reizes, tad viena brauciena maksa ir 33 santīmi, nevis 50; ja
braucienu skaits ir lielāks, attiecīgi sarūk arī maksa par katru
braucienu. Jāpiebilst, ka šī mēnešbiļete nav personalizēta, tāpēc
to var izmantot jebkurš ģimenes loceklis.

Kāpēc ir bijušas situācijas, kad bērns autobusā var
norēķināties ar elektronisko skolēna apliecību, ja vecāki kartē nav
ieskaitījuši naudu?

Apzinoties, ka e-skolēna apliecības sistēma vēl ir jauna un
lietotājiem pie tās ir jāpierod, «SEB banka», domājot par skolēnu
drošību – lai bērns varētu nokļūt mājās pat tad, ja naudas kaut
kādu iemeslu dēļ nav ne kontā, ne makā –, nodrošina iespēju
skolēnam apmaksāt vienu braucienu ar «tukšu» karti. Tiesa, tādā
gadījumā bankas kontā tiek izveidots negatīvs atlikums un skolēna
apliecība tiek bloķēta līdz laikam, kad tas tiek dzēsts. Būtiski
apzināties, ka sistemātiska braukšana ar «tukšu» karti netiek
pieļauta un vecākiem negatīvais atlikums bankas kontā obligāti
jādzēš, pretējā gadījumā tas nokļūst tā saucamajā stop sarakstā un
e-skolēna apliecība tiek bloķēta. Tādējādi bērnam līdz konta
papildināšanas brīdim ir liegta iespēja braukt ar pilsētas autobusu
par puscenu. Pašlaik negatīva bilance ir jau apmēram 1000 kontos,
kas piesaistīti e-skolēna apliecībām, tādēļ vecāki vēlreiz aicināti
internetbankā regulāri sekot līdzi bērna konta stāvoklim,
nodrošinot, ka tajā ir nauda. Pieredze apliecinājusi, ka nelielu
naudas summu tur vajadzētu ieskaitīt kaut vai drošības dēļ, arī
tad, ja ikdienā jaunā skolēna apliecība netiek izmantota braukšanai
autobusā, jo ir bijušas atsevišķas situācijas, kad bērni draugu
pulkā intereses vadīti nolemj izmēģināt, kā ar e-skolēna apliecību
var norēķināties autobusā.

Kāpēc nauda no konta atskaitīta par diviem braucieniem, ja
skolēns ar e-apliecību maksājis tikai vienu reizi?

Autobusos uzstādītā sistēma paredz, ka divreiz pēc kārtas samaksāt
par vienu braucienu, ko kompensē pašvaldība, nav iespējams –
subsidēto biļeti vienā un tajā pašā POS terminālī var izdrukāt
tikai ar piecu minūšu intervālu. Šāda situācija radusies tehniskas
kļūmes vai pārpratuma dēļ. Lai pilnībā izskaustu šādas situācijas,
speciālisti turpina pilnveidot programmatūru, un galvenokārt tiek
strādāts pie tā, lai POS terminālis informāciju no kartes nolasītu
un biļeti izdrukātu tikai tādā gadījumā, ja e-skolēna apliecība
korekti pielikta pie termināļa, nevis, teiksim, tikai gar to ātri
novicināta.

 
Ir bijuši pārpratumi, jo konta izrakstā darījumi
parādās nākamajā dienā, nevis tajā, kad veikts brauciens, tādēļ
vecāki konta izrakstā aicināti pievērst uzmanību arī darījumu
datumiem.
 
Kā rīkoties, ja Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību bērns nolemj izgatavot tikai tagad?

Ja iepriekš elektroniskā skolēna apliecība nav bijusi izgatavota,
tad bērnam ar iesniegumu jāvēršas savā skolā. Skola organizē
skolēna fotografēšanu un fotogrāfiju nosūta JIP, kas savukārt
piesaka skolēna apliecības izgatavošanu. Ja skolēns ir deklarēts
Jelgavā, bet mācās Aizupes pamatskolā, Ozolnieku vidusskolā,
Teteles pamatskolā vai Svētes pamatskolā un apliecību piesaka tur,
arī šādā gadījumā skolēna fotogrāfiju Izglītības pārvaldei var
nosūtīt skola, un JIP pieteiks bankai izgatavot Iedzīvotāja karti.
Taču, ja izglītojamais deklarēts Jelgavā, bet mācās citā novadā vai
iestādē, neskaitot minētās, tad, lai saņemtu Iedzīvotāja karti,
jāvēršas «SEB bankas» Jelgavas filiālē, kur skolēns tiks
nofotografēts, izgatavota elektroniskā apliecība un slēgts
līgums.
 
Pirmās skolēna apliecības izgatavošana ir bez
maksas, un to dažu dienu laikā pēc JIP pieteikuma saņemšanas var
iegūt «SEB bankas» Jelgavas filiālē. Jāuzsver, ka gan elektroniskā
Jelgavas pilsētas skolēna apliecība, gan Iedzīvotāju karte
izglītojamajam ļauj pārvietoties ar pilsētas sabiedrisko transportu
pilsētas maršrutu robežās.

Kā e-skolēna apliecībai piesaistītajā kontā var ieskaitīt
naudu?

Ērtākais un arī vecākiem izdevīgākais veids ir veikt pārskaitījumu,
izmantojot internetbanku. Papildināt kontu iespējams, izmantojot
jebkuras bankas pakalpojumus, un nauda kontā tiek aktivizēta četru
stundu laikā no ieskaitīšanas brīža. Jāņem vērā, ka atbilstoši
bankas pakalpojumu cenrādim par pārskaitījumu var tikt piemērota
komisijas maksa. Tāpat iespējams izmantot pakalpojumu «Regulārais
maksājums».

 
Taču būtiski atcerēties, ka ar e-skolēna
apliecību nav iespējams veikt iemaksu naudas iemaksas bankomātā.
Lai kontu papildinātu šādā veidā, banka piedāvā izveidot skolēnam
Junioru karti, kas piesaistīta konkrētajam kontam. Šī karte ir bez
gada maksas.
 
Foto: Ivars Veiliņš