17.5 °C, 2.6 m/s, 63.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaAmatu vidusskolas audzēkņi praktizējas metālapstrādē
Amatu vidusskolas audzēkņi praktizējas metālapstrādē
28/04/2011

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi sākuši praksi metālapstrādē uz ERAF projekta ietvaros iegādātām CNC iekārtām – frēzēm un virpām, kādas aizvien biežāk tiek izmantotas ražošanas uzņēmumos Latvijā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi sākuši praksi
metālapstrādē uz ERAF projekta ietvaros iegādātām CNC iekārtām –
frēzēm un virpām, kādas aizvien biežāk tiek izmantotas ražošanas
uzņēmumos Latvijā.

Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra (JRPIC)
Metālapstrādes apmācības filiāles telpās Krišjāņa Barona ielā 40
praksi uzsākuši Jelgavas Amatu vidusskolas 4. kursa izglītojamie,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektorā.

Jaunieši praktiskās iemaņas apgūst darbā ar sešām ciparu
programmas vadības (CNC – computer numerical control) iekārtām –
frēzēm un virpām, kuras iegādātas Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansēta projekta «Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā» laikā.

JRPIC Metālapstrādes apmācības filiāles vadītājs Māris Ernstsons
uzsver, ka JRPIC uzkrāta liela pieredze CNC programmēšanas
apmācībā, un ir ļoti svarīgi, lai audzēkņi iemācītos darboties ar
dažādām vadības programmām – tas pavērtu viņiem plašākas iespējas
darba tirgū. «Izvēloties, kurus darba galdus iegādāties par
projekta līdzekļiem, tika ņemts vērā, kādas CNC iekārtas tiek
vairāk izmantotas ražošanas uzņēmumos Latvijā. Dažādu programmu
apguve ļaus vieglāk saskatīt līdzības un risinājumus programmās, ar
kurām nav strādāts,» saka M.Ernstsons

Projekta aktivitātes uzsāktas 2010. gada augustā un tās paredz
mācību bāzes attīstību divās kompetencēs – «Mehānika un
metālapstrāde» un «Pārtikas ražošanas tehnoloģiju un izstrādājumu
izgatavošana», kā arī vispārizglītojošo un dabas zinību mācību
priekšmetu apguves uzlabošanu.

Metālapstrādes aprīkojuma un programmnodrošinājuma piegādi, kas
ir finansiāli apjomīgā projekta aktivitāte – 756 400,50 latu apmērā
– nodrošinājis SIA «Instro». Projekta kopējais plānotais
finansējums ir 1 182 990 lati, t.sk. ERAF finansējums – 1 017 371
lats (86%), pašvaldības līdzfinansējums – 140 776 lati (11,9%),
valsts budžeta dotācija – 24 843 lati (2,1%).

Papildus šīm aktivitātēm projekta ietvaros ir veikti pasākumi
būvdarbu uzsākšanai Jelgavas Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā
25 un Elektrības ielā 6/8 – sagatavota būvdarbu un to
autoruzraudzības, būvuzraudzības iepirkumu dokumentācija, martā
izsludināts būvdarbu konkurss «Jelgavas Amatu vidusskolas
rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana». ERAF
projekta ietvaros plānotos būvdarbus apvienos ar Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansētā projektā «Energoefektivitātes
paaugstināšana Jelgavas Amatu vidusskolā» paredzētajiem darbiem.
Paredzēts, ka būvdarbi Amatu vidusskolā tiks uzsākti maijā un
pabeigti līdz 15. septembrim.