19.9 °C, 6.3 m/s, 82.8 %

Pilsētā

Andris Ķipurs
31/12/2009

«Šis gads ikvienas nozares pārstāvjiem nav bijis viegls, tomēr
Jelgava arī šajā laikā spējusi attīstīties un apgūt un izmantot
Eiropas Savienības fondu līdzekļus mūsu pilsētas un iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Un noteikti kā būtiskākais jāmin
sakārtotos ielu posmus Jelgavā – gan jau rekonstruētos, gan arī
tos, kuros darbi noslēgsies tikai nākamajā gadā, piemēram, Dobeles
šosejā un Lielajā ielā. Turklāt svarīgi, ka esam spējuši ceļu
segumu sakārtot vēl virknē citu ielu. Novērtēju arī Pārlielupē
paveikto, īpaši to, ka tomēr ir izdevies panākt finansējumu
Zemgales Olimpiskā centra būvniecības darbu turpināšanai. Zemgales
Olimpiskais centrs Jelgavā būs, turklāt ar sakārtotām apkārtējām
ielām, infrastruktūru. Tas ir vesels mikrorajons, kas pavisam drīz
kļūs vēl pievilcīgāks iedzīvotājiem.
Kā deputātam ir gandarījums, ka, par spīti saspringtajai
ekonomiskajai situācijai, spējām rast papildu līdzekļus –
100 000 latu – sociālo pabalstu piešķiršanai, lai palīdzētu
grūtībās nonākušajiem jelgavniekiem. Savukārt kā slimnīcas
vadītājam ir gandarījums, ka arī šajos grūtajos laikos pilsētas
iedzīvotājiem esam spējuši nodrošināt pakalpojumu klāstu līdzšinējā
apjomā – neesam samazinājuši plānveida operāciju apjomu, kā arī
neesam atteikuši cita veida palīdzību.
Ja izvērtē to, ko pilsētā paveikt tomēr nav izdevies, svarīgākais,
manuprāt, ir darba vietu saglabāšana un jaunu radīšana. Diemžēl
bezdarbs arī mūsu pilsētā vēl aizvien aug, un tas nozīmē, ka
turpmāk vēl lielāka uzmanība jāpievērš jaunu uzņēmumu ienākšanai
mūsu pilsētā, jaunu darba vietu nodrošināšanai, lai visi Jelgavas
iedzīvotāji iegūtu tik ļoti nepieciešamo stabilitāti. Tieši tāpēc
iedzīvotājiem gribas novēlēt veiksmi, labklājību, stabilitāti visa
nākamā gada garumā un, protams, veselību.»