20.1 °C, 3 m/s, 69.1 %

Pilsētā

Andris Rāviņš
31/12/2009

«Šogad veiksmīgi turpinās daudzi iesāktie darbi un projekti.
Jelgavas pilsētai izglītība allaž ir bijusi prioritāte, tāpēc par
vienu no gada svarīgākajiem darbiem uzskatu arodizglītības sistēmas
sakārtošanu, veidojot reģiona kompetenču centru. Sistēmas
sakārtošana ceļ arodizglītības prestižu, un jaunieši varēs apgūt
profesijas, pēc kurām ir pieprasījums. Līdzās specialitātēm
metālapstrādes un mašīnbūves jomā attīstās pārtikas nozares
speciālistu apmācība – uz šīs profesijas apgūšanu Amatu vidusskolā
šogad bija abiturientu konkurss. Līdz ar kompetenču centra
veidošanos pilsētā tiks attīstīta arodapmācība celtniecības un
informācijas tehnoloģiju specialitātēs. Pilsētā ir izveidota
vienota profesionālās izglītības pārkvalifikācijas sistēma, tāpēc
varam sagatavot augsti kvalificētus speciālistus nepieciešamajās
jomās.
Šogad ir pabeigta mašīnbūves rūpnīcas «AMO Plant» celtniecība. Tas
nozīmē, ka jau nākamgad rūpnīcā tiks nokomplektēti pirmie autobusi
un komunālā tehnika. Jelgavas 4. vidusskola ieguvusi jaunu piebūvi
un koncertzāli, veiksmīgi turpinās Zemgales Olimpiskā centra
būvniecība. Pilsētā ir paveikts liels darbs ielu sakārtošanā.
Kopumā šogad pilnīgi rekonstruētas vai atjaunota virskārta
vienpadsmit kilometriem ielu.
Iesākti vairāki ļoti svarīgi un gaidīti pilsētvides sakārtošanas
projekti. Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ārpuse beidzot ir
ieguvusi atjaunotu veidolu, un tagad tornī notiek iekšdarbi.
Iztīrīta Lielupes gultne, izbūvēts aizsargdambja pamats, un
nākamgad Jelgavā būs jauna atpūtas vieta pilsētniekiem – promenāde
gar upi.
Par šī gada veiksmi uzskatu to, ka mums veidojas aizvien ciešāki
kontakti ar uzņēmējiem. Tas šajā izaicinājumu laikā ir būtiski, jo,
tikai apvienojot idejas, centienus un iespējas, savas pilsētas labā
mēs varam padarīt vairāk.
Redzam, ka ir attaisnojusies pašvaldības iniciatīva izveidot Ledus
sporta skolu – tās audzēkņiem jau ir vērā ņemami sasniegumi gan
hokejā, gan daiļslidošanā. 
Esam guvuši arī kārtējo apstiprinājumu tam, ka pilsētniekiem ir
vajadzīgs pašvaldības laikraksts. Laikā, kad daudziem ieņēmumi ir
sarukuši, «Jelgavas Vēstnesis» ir būtisks iedzīvotāju informēšanas
avots.
Šis ir bijis smags gads ar būtisku pilsētas budžeta samazinājumu.
Diemžēl valsts uz pašvaldības pleciem uzvēlusi vairāku jomu
finansēšanu, kā arī interešu izglītības –  sporta un mākslas –
sistēmas optimizāciju.»