26.3 °C, 0.4 m/s, 46.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāApkure pieslēgta 261 dzīvojamai mājai un 32 iestādēm
Apkure pieslēgta 261 dzīvojamai mājai un 32 iestādēm
19/10/2012

Jau 67 procentiem dzīvojamo māju, kurās siltumu nodrošina SIA «Fortum Jelgava», pieslēgta apkure, un katru dienu centralizētai apkurei pieslēgto namu skaits aug. «Kā katru gadu, pirmām kārtām apkure tiek nodrošināta izglītības iestādēs un dzīvojamās mājās, kuru iedzīvotāji godprātīgi maksājuši par pakalpojumu. Jāatzīst, ka pašlaik aktuāls ir jautājums par siltuma nodrošināšanu atsevišķu kooperatīvu mājām – tajās uzkrātā parāda apjoms ir viens no lielākajiem,» stāsta SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga.

Sintija Čepanone

Jau 67 procentiem dzīvojamo
māju, kurās siltumu nodrošina SIA «Fortum Jelgava», pieslēgta
apkure, un katru dienu centralizētai apkurei pieslēgto namu skaits
aug. «Kā katru gadu, pirmām kārtām apkure tiek nodrošināta
izglītības iestādēs un dzīvojamās mājās, kuru iedzīvotāji
godprātīgi maksājuši par pakalpojumu. Jāatzīst, ka pašlaik aktuāls
ir jautājums par siltuma nodrošināšanu atsevišķu kooperatīvu mājām
– tajās uzkrātā parāda apjoms ir viens no lielākajiem,» stāsta SIA
«Fortum Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga.

Vērtējot kopumā, viņa gan norāda, ka
šobrīd nav vērojama tendence dramatiski palielināties parāda
apjomam par apkuri. «Iespēju robežās cilvēki šo jautājumu risina,
un arī uzņēmums ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām cenšas
pārrunāt «smagākos» gadījumus, lai kopīgi rastu risinājumu, būtiski
neaizkavējot apkures sezonas sākšanos. Taču atsevišķos gadījumos
situācija ir tiešām neapskaužama, jo ir dzīvokļu īpašnieki, kuru
parāds par apkuri sasniedz pat vairākus tūkstošus latu, un viņu dēļ
apkure tiek aizkavēta arī godprātīgajiem maksātājiem daudzdzīvokļu
mājā,» tā A.Bataraga. Tāpat pilsētā ir atsevišķas ēkas, kurās ir
liels parāds par siltumenerģiju un nav konkrēta plāna, kā šo parādu
atmaksāt. «Lai pieslēgtu siltumenerģiju, ir nepieciešams redzējums,
kā risināt mājas parāda par siltumenerģiju problēmu. Mēs tomēr
nepieļaujam situāciju, ka māju iemītnieki un apsaimniekotāji varētu
būt tik vienaldzīgi un atstāt problēmu bez risinājuma,» akcentē
A.Bataraga. Viskritiskākā situācija ar parādiem pašlaik ir DZĪKS
«Teika» mājām Satiksmes ielā 49, kuras kopējais parāds par
siltumenerģiju ir vairāk nekā 31 000 latu, un Satiksmes ielā 39,
kuras kopējais parāds par siltumenerģiju ir 26 000 latu.

Jāpiebilst, ka līdz vakardienas, 18.
oktobra, pulksten 17 SIA «Fortum Jelgava» apkuri jau bija
nodrošinājusi 261 dzīvojamajai mājai – kopumā 67 procentiem no
visām dzīvojamām mājām – un 32 iestādēm.
 

Mājās, kurās apkures sistēma ir
atjaunota, siltuma padeve norit bez būtiskām problēmām. SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis Juris
Vidžis skaidro, ka, pirms uzsākt siltuma padevi šajā apkures
sezonā, aptaujātas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, un
apkures pieslēgšana konkrētā mājā tiek aizkavēta tikai tādā
gadījumā, ja mājas vecākais pateicis kategorisku nē siltumam
pašlaik. «Taču tādas ir tikai atsevišķas mājas, jo lielākoties
iedzīvotāji izprot, ka, aizkavējot apkures sezonas sākšanos, uz
siltumu būtiski ietaupīt neizdosies,» tā viņš, dzīvokļu īpašniekiem
atgādinot, ka siltuma intensitāte mājoklī atkarīga no āra gaisa
temperatūras, līdz ar to – jo siltāks ir laukā, jo vēsāki
sildķermeņi jeb radiatori dzīvoklī. «Jāatceras, ka mājās uzstādīti
individuālie siltummezgli, kuru darbību iespaido ārēja gaisa
temperatūra. Un tieši no tās atkarīgs, kāds signāls tiek padots
siltummezgliem, atbilstoši tam nodrošinot siltuma intensitāti.
Tieši tādēļ iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, ja radiatori ir
remdeni, nevis karsti,» skaidro J.Vidžis. Taču, ņemot vērā
apstākli, ka daudzās mājās siltumsistēma ir nolietojusies, nav
izslēgtas atsevišķas problēmsituācijas, un šādā gadījumā dzīvokļu
īpašnieki aicināti vērsties JNĪP Klientu daļā vai Avārijas
dienestā, lai kopīgi rastu risinājumu.

Foto: Ivars Veiliņš