2.2 °C, 4.4 m/s, 64.3 %

Pilsētā

Apkures izmaksas ietekmē temperatūra
06/03/2008

««Jelgavas Vēstnesī» rakstā «Apkure kļūs lētāka» bija minēts, ka
apkure kļūs lētāka, pateicoties mazuta cenu kritumam. Bet, šķiet,
tā nav bijusi taisnība. Piemēram, es janvārī par apkuri saņēmu
rēķinu 53,55 latus (apkures tarifs par 63,2 m2 – 0,807 Ls/m2), bet
februārī – 77,16 latus (apkures tarifs par 63,2 m2 – 1,163 Ls/m2).
Man nešķiet, ka cenas bija kritušās. Cik zinu no saviem
pazīstamajiem, tad rēķini visiem bijuši lielāki, nevis mazāki, kaut
gan janvārī, man šķiet, nebija neviena diena vai nakts, kad
temperatūra būtu bijusi zem mīnus 10 grādiem. Varbūt varētu
noskaidrot, kāpēc rēķini bija šādi? Gribētu arī uzzināt, par ko ik
mēnesi katrs dzīvoklis Jelgavā maksā 0,30 latus ailē «Par klienta
konta apkalpošanu». Cik man zināms, tad juridiskai personai bankā
konta uzturēšana mēnesī maksā 2 latus. Rēķinos mēs, iedzīvotāji,
naudu skaitām vienā kontā, bet datorā izveidotajā programmā, kur
tiek uzskaitīti visi konti, diez vai tas maksā tik bargu naudu –
0,30 latus no katra dzīvokļa. Ja, piemēram, Jelgavā būtu 7000
dzīvokļi, tad mēnesī par klienta kontu apkalpošanu SIA «Jelgavas
koģenerācija» saņemtu 2100 latus! Par tādu naudu katru mēnesi var
pirkt ļoti jaudīgu datorprogrammu uzturēšanai un vēl vairāk nekā
puse paliek pāri,» «Jelgavas Vēstnesim» jautā Agris.

«Jelgavas koģenerācijas» atbildē teikts, ka mazuta kotācija biržā
2008. gada janvārī bija līdz 310 USD/t, pie kuras siltumenerģijas
realizācijas cena janvārī bez PVN bija 35,22 Ls/MWh. Attiecīgi
2007. gada decembrī mazuta kotācija biržā bija līdz 380 USD/t, pie
kuras siltumenerģijas realizācijas cena decembrī bez PVN bija 39,85
Ls/MWh.
«Jelgavas koģenerācija» skaidro, ka rēķinus par patērēto
siltumenerģiju sagatavo, pamatojoties uz ēkā uzstādītā
siltumenerģijas mēraparāta rādījumiem, uzņēmumam apstiprinātiem
siltumenerģijas realizācijas tarifiem un pielietojot metodiku par
aprēķinu veikšanas kārtību patērētai siltumenerģijai («Metodika
norēķiniem par patērēto siltumenerģiju Jelgavas pilsētas dzīvojamās
ēkās», Jelgavas domes 16.10.2003. lēmums Nr.14/14).
Vidējā mēneša temperatūra decembrī bija plus 1,75 grādi pēc
Celsija, bet vidējā mēneša temperatūra janvārī savukārt mīnus 0,1
grāds pēc Celsija.
Temperatūrai pazeminoties, palielinās siltumenerģijas patēriņi un
izmaksas par telpas viena kvadrātmetra apkuri.
Pazeminoties āra gaisa temperatūrai un palielinoties
siltumenerģijas patēriņam, var nesamazināties izmaksu summa uz
telpas platības vienību, kaut arī siltumenerģijas vienības cena
būtu pazeminājusies.
Savukārt, atbildot uz Agra jautājuma otro daļu par klientu konta
apkalpošanas maksu, «Jelgavas koģenerācija» norāda, ka maksa «Par
klienta konta apkalpošanu» Ls 0,30 mēnesī (bez PVN) tiek
aprēķināta, sākot ar 2005. gada 1. janvāri, jo kopš norādītā laika
no siltumenerģijas realizācijas cenas tika izslēgtas izmaksas par
pakalpojumiem, kurus sniedz uzņēmums papildus pamatdarbībai, tas
ir, siltumenerģijas ražošanai un piegādei. Pakalpojumu izmaksas
ietver šādas pozīcijas:
– klientu apkalpošanas personāla darba samaksu un Valsts likumā
noteiktos nodokļus;
– tehnikas uzturēšanas un nolietojuma izmaksas, sakaru, kancelejas
un saimniecības izmaksas.
Sagatavoja Kristīne Langenfelde