22.2 °C, 2.9 m/s, 52.6 %

Pilsētā

Apseko garantijas objektus
18/06/2019

Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālisti sākuši apsekot savā apsaimniekošanā esošos pilsētas publiskās infrastruktūras objektus, kuriem ir spēkā garantija. Nogruvusi grāvja nogāze, aizsērējusi caurteka, nodilis ielu horizontālais marķējums, ietves bruģa bojājumi, komunikāciju aku iesēdumi un nokaltuši apstādījumi – tie ir biežāk konstatētie defekti.

«Šobrīd mūsu apsaimniekošanā ir 35 garantijas
objekti. To uzraudzību sākām jau aprīlī, un līdz šim apsekoti 24
objekti – defekti konstatēti 16 no tiem. Līdzīgas problēmas tiek
fiksētas arī citus gadus, tāpēc nav pamata uzskatīt, ka sniegotā
ziema būtiski ietekmējusi pilsētas infrastruktūras stāvokli,»
norāda «Pilsētsaimniecības» vadītājs Māris Mielavs.

Pašvaldības iestādes speciālisti, konstatējot
defektus, veic fotofiksāciju un sagatavo apsekošanas aktu, ko
nosūta uzņēmumam, kas objektu būvēja un ir atbildīgs par defektu
novēršanu garantijas laikā. Tas uzņēmumam jādara par saviem
līdzekļiem. Šogad fiksēti tādi defekti kā, piemēram, grāvja nogāzes
nogruvums Rubeņu ceļā, Atmodas ielā un Romas ielā, nodilis
horizontālais marķējums Dobeles ielā un stāvlaukumā pie 5.
vidusskolas, ietves bruģa defekti pieturvietā Zvejnieku ielā,
Aspazijas ielā, pie 5. vidusskolas, deformējies segums Pasta salas
vingrošanas laukumā, nokaltuši apstādījumi Latvijas atmodas laika
piemiņas vietā «Brīvības ceļš» Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja skvērā pie pieminekļa «Lāčplēsis un Melnais
bruņinieks» fragmenta un Meža kapsētā, komunikāciju aku un vāku
iesēdumi Dobeles ielā. «Mēs skrupulozi izvērtējam iemeslus, kāpēc
defekti radušies, un uzņēmējiem izvirzām pretenzijas tikai tādā
gadījumā, ja tie ir viņu vainas dēļ, piemēram, neievērojot
tehnoloģiskos procesus, izmantojot nekvalitatīvus materiālus vai
nekvalitatīvi veicot darbus. Līdzšinējā pieredze liecina: ja
pretenzijas ir pamatotas, uzņēmēji defektus novērš nekurnot, jo tas
zināmā mērā ir arī viņu reputācijas jautājums,» norāda M.Mielavs,
piebilstot, ka lielākā daļa no pērn konstatētajiem defektiem jau ir
novērsti.

Jāatgādina, ka garantija ir ne vien
jaunizbūvētajiem objektiem, bet arī visiem ikdienas uzturēšanas
darbiem un katrai rakšanas darbu atļaujai. Pašvaldības speciālisti
objektus apseko arī ikdienā, bet reizi gadā – parasti pavasarī –
veic rūpīgu inventarizāciju, lai pārliecinātos, kā infrastruktūra
ir pārziemojusi. Jāpiebilst, ka palīdz arī iedzīvotāju līdzdalība –
par pamanīto var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas
centram, zvanot pa bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 vai
atzīmējot problēmu interaktīvajā kartē mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv.

No šobrīd «Pilsētsaimniecības» pārziņā
esošajiem garantijas objektiem kā lielākos var minēt Akadēmijas
ielas posmu no Raiņa līdz Lielajai ielai, Rūpniecības ielas posmu
no Tērvetes līdz Dambja ielai un Atmodas ielas posmu no Dambja
ielas līdz Dobeles šosejai un no Ganību ielas līdz bērnudārzam
«Kāpēcīši», Rubeņu ceļu no Loka maģistrāles līdz pilsētas
administratīvajai robežai, stāvlaukumu pie 5. vidusskolas, Meža
kapu paplašināto daļu, velonovietnes pie abām dzelzceļa stacijām,
vingrošanas laukumu Pasta salā, vides objektu «Laika rats 100».

Foto: «Pilsētsaimniecība»