17 °C, 1.1 m/s, 88.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāApspriež «Zemgales Eko» iesniegto atkritumu apglabāšanas tarifa projektu
Apspriež «Zemgales Eko» iesniegto atkritumu apglabāšanas tarifa projektu
01/08/2014

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šodien organizēja uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Zemgales Eko» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. Regulatora pārstāvis Aigars Mežals uzsver, ka sanāksmē izskanējušie jautājumi tiks ņemti vērā iesniegtā tarifa projekta izvērtēšanas gaitā.

Sintija Čepanone

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija šodien organizēja uzklausīšanas sanāksmi par
SIA «Zemgales Eko» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa projektu. Regulatora pārstāvis Aigars Mežals
uzsver, ka sanāksmē izskanējušie jautājumi tiks ņemti vērā
iesniegtā tarifa projekta izvērtēšanas gaitā.

Pašlaik spēkā esošais atkritumu
apglabāšanas tarifs poligonā «Brakšķi» ir 19,48 eiro par tonnu,
neskaitot dabas resursu nodokli, savukārt iesniegtais tarifa
projekts paredz sadzīves atkritumu apglabāšanai tarifu 38,41 eiro
apmērā, kas ir par 97 procentiem lielāks nekā
iepriekšējais.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», kas atkritumu
savākšanu un izvešanu nodrošina Jelgavā, jau norādījis – arī tad,
ja SIA «Zemgales Eko» iesniegtais projekts tiks apstiprināts,
atkritumu savākšanu un izvešanu uzņēmums visdrīzāk spēs nodrošināt,
nepaaugstinot maksu par pakalpojumu jelgavniekiem.

SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis, sanāksmes dalībniekiem komentējot iesniegto
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta būtību
un ekonomisko pamatojumu, skaidro, ka galvenokārt tarifa izmaiņas
saistītas ar to, ka poligonā «Brakšķi» apglabāšanai pieņemto
sadzīves atkritumu apjoms ir samazinājies par 78 procentiem. «2008.
gadā, kad ar ES atbalstu tika izbūvēts poligons «Brakšķi», tajā
bija plānots apglabāt 30 000 tonnas atkritumu gadā, savukārt,
lai īstenotu normatīvajos aktos iekļauto prasību par 50 procentiem
samazināt poligonos apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu
apjomu, līdzās poligonam tika izbūvēta atkritumu šķirošanas
stacija, kas darbu sāka pagājušajā gadā. Līdz ar to, pēc
pašreizējām aplēsēm, poligonā tiek apglabātas vairs tikai 6000
tonnas atkritumu gadā – poligonā apglabāto atkritumu daudzums
samazinājies piecas reizes,» skaidro A.Jankovskis. Viņš uzsver, ka
iesniegtais tarifa projekts attiecas tikai uz atkritumu
apglabāšanas tarifu poligonā, tāpēc tas, vai apstiprināšanas
gadījumā jaunais tarifs skars arī iedzīvotājus, vistiešākajā mērā
atkarīgs no komersantiem jeb operatoriem, kas iedzīvotājiem
nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu. «Kopš šī gada sākuma
visi lielie komersanti sadzīves atkritumus vispirms ved uz
šķirošanas staciju, līdz ar to poligonā apglabāšanai nonāk vien
salīdzinoši neliela daļa atkritumu,» tā A.Jankovskis.

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus
galvenokārt interesēja detalizētas tarifu veidojošās izmaksas,
piemēram, kas iekļauts izmaksu pozīcijā «Izmaksas speciālajiem
transporta līdzekļiem un mehānismiem, kuri tiek izmantoti sadzīves
atkritumu pieņemšanā un apglabāšanā» – atšifrējot to, A.Jankovskis
norādīja, ka izmaksas speciālajam transportam veido degviela
atkritumu blietētājam, maksa par blietētāja apdrošināšanu,
buldozera noma. Savukārt, komentējot pozīciju «Citas būtiskas ar
pakalpojuma sniegšanu saistītas izmaksas, kas sadalītas pa izmaksu
posteņiem», viņš skaidroja, ka šajās izmaksās iekļauta, piemēram,
maksa par elektrību, teritorijas, pievedceļu, grāvju uzturēšana,
arī maksa par zemes nomu.

Sanāksmes laikā izskanēja arī citi
jautājumi, taču, kā uzsver Regulatora pārstāvis A.Mežals,
uzklausīšanas sanāksmes laikā tiek izskatīti tikai tie jautājumi,
kas attiecas uz atkritumu apglabāšanas tarifu. «Apkopotā
informācija tiks izmantota «Zemgales Eko» izsniegtā tarifa projekta
izvērtēšanas gaitā,» tā viņš, skaidrojot, ka atbilstoši normatīviem
izvērtēšanu Regulators var veikt 90 dienu laikā no tarifa projekta
iesniegšanas brīža, taču, ja nepieciešams iegūt papildinformāciju,
izvērtēšanas periods var tikt pagarināts. Savukārt pēc tam 30 dienu
laikā Regulators pieņem lēmumu apstiprināt vai nepastiprināt
iesniegto tarifa projektu. Jāpiebilst, ka «Zemgales Eko» atkritumu
apglabāšanas tarifa projektu regulatoram iesniedza 15.
jūlijā.

A.Mežals informē, ka šajā periodā arī
ikvienam interesentam ir tiesības vērsties Regulatorā vai «Zemgales
Eko», lai iepazītos ar tarifa projektu, tā veidojošajām izmaksām,
kā arī uzdotu jautājumus un izteiktu savus priekšlikumus un
ieteikumus par komersanta iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa projektu.

Iepazīties ar iesniegto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu var Regulatora
mājas lapā www.sprk.gov.lv, sadaļā «Izsludinātās uzklausīšanas
sanāksmes».

Foto: Krišjānis Grantiņš