17.8 °C, 3.7 m/s, 82.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāApstiprina Jelgavas pilsētas simboliku
Apstiprina Jelgavas pilsētas simboliku
04/05/2012

Domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi, kas turpmāk reglamentēs mūsu pilsētas simbolikas lietošanas kārtību. Jelgavas pilsētas simbolika ir karogs, ģerbonis, logotips, interneta portāla logotips, sauklis un saukļa logotips.

Sintija Čepanone

Domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi, kas turpmāk
reglamentēs mūsu pilsētas simbolikas lietošanas kārtību. Jelgavas
pilsētas simbolika ir karogs, ģerbonis, logotips, interneta portāla
logotips, sauklis un saukļa logotips.

Saistošie noteikumi «Jelgavas pilsētas simbolika» izstrādāti ar
mērķi nostiprināt pilsētas identitāti un panākt pilsētas
atpazīstamību pēc tās simbolikas.

Mūsu pilsētas karogs apstiprināts jau 1938. gada 28. oktobrī, un
tā paša gada novembrī izdots Likums par Jelgavas pilsētas karogu.
Savukārt ģerbonis tā patreizējā izskatā apstiprināts 1925. gada 31.
oktobrī, bet pārapstiprināts ar Valsts heraldikas komisijas lēmumu
2002. gada 11. jūlijā. Jelgavas pilsētas logotipa izstrāde un
saukļa variantu aprobācija tika sākta 2007. gadā, un ilgu diskusiju
rezultātā tapa Jelgavas pilsētas logo un sauklis «Jelgava – pilsēta
izaugsmei!». Pilsētas logotips un sauklis 2012. gada 20. martā
reģistrēts Latvijas Republikas Patentu valdē kā Jelgavas preču
zīmes.

Nupat apstiprinātie saistošie noteikumi reglamentē kārtību, kādā
pilsētas simbolika lietojama. Tāpat paredzēts, ka par Jelgavas
pilsētas karoga un tā attēla, kā arī par Jelgavas pilsētas ģerboņa
attēla izmantošanu komerciāliem mērķiem jāmaksā nodeva Jelgavas
pilsētas pašvaldībai: fiziskām personām 50 lati, bet juridiskām
personām 150 lati par vienu produkcijas veidu gadā.

Noteikumi arī paredz, ka Jelgavas pilsētas karogs pastāvīgi
paceļams pie Jelgavas pilsētas domes ēkas un Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību ēkām; to paceļ
arī saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu; pēc
brīvas gribas Pilsētas svētkos, bet valsts svētkos – kopā ar
Latvijas valsts karogu; pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti
balsošanas iecirkņi, vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienās; pēc
brīvas gribas ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā,
garantējot pienācīgu cieņu pret Jelgavas pilsētas karogu.

Lai lietotu Jelgavas pilsētas logotipu, nepieciešams rakstisks
saskaņojums no pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
vadītāja. To drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem,
dāvanām un iesaiņojumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats, kā
arī citos gadījumos, ja tas ir atļauts ar Estētikas komisijas
lēmumu. Līdzīga kārtība noteikta arī, lai izmantotu pilsētas saukli
«Jelgava – pilsēta izaugsmei!» un/vai saukļa logotipu. Jāuzsver, ka
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Jelgavas pilsētas logotipa,
Jelgavas pilsētas interneta portāla www.jelgava.lv logotipa un
Jelgavas pilsētas saukļa izmantošanu pašvaldības nodeva nav
jāmaksā.

Fiziskai vai juridiskai personai, lai saņemtu pašvaldības
saskaņojumu Jelgavas pilsētas simbolikas izmantošanai, jāvēršas
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
ar iesniegumu un noteikumos norādītajiem dokumentiem, un
izmantošanas saskaņojumu sniedz Jelgavas pilsētas domes Estētikas
komisija vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītājs.

Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas
Pašvaldības policija – par Jelgavas pilsētas ģerboņa neatļautu
lietošanu tiek piemērots sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu. Par citu šajos saistošajos noteikumos minēto
prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu:
fiziskām personām līdz 250 latiem, bet juridiskām personām līdz
1000 latiem.

Jelgavas pilsētas karogu var pasūtīt firmās, kas nodarbojas ar
karogu izgatavošanu. Piemēram, Jelgavā pilsētas karogu izgatavo SIA
«Olnis». Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā Jelgavas pilsētas
karogu varēs iegādāties arī Tūrisma informācijas centrā Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.

Foto: Ivars Veiliņš