17.1 °C, 2.6 m/s, 85.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētā«Ar apvienošanos vien uz lielāku vēlētāju atbalstu cerēt nevar»
«Ar apvienošanos vien uz lielāku vēlētāju atbalstu cerēt nevar»
04/12/2009

 

Ivars Jakovels, SDP «Saskaņa» Jelgavas
organizācijas priekšsēdētāja vietnieks:

«Mūsu pilsētā ir aktīvi cilvēki, kas gatavi
iesaistīties iedzīvotāju un valsts dzīves kvalitātes uzlabošanā,
tādēļ arī Jelgava kļuva par pirmo bezdelīgu, kurai sekos
organizācijas visā Latvijā. Politisko partiju apvienību «Saskaņas
centrs» veidojošo politisko spēku apvienošanās tika uzsākta šā gada
30. jūnijā, partijām «Jaunais centrs», «Tautas saskaņas partija» un
«Sociāldemokrātiskā partija – SDP» noslēdzot vienošanos par partiju
apvienošanos un vienotas politiskās partijas – sociāldemokrātiskā
partija «Saskaņa» – izveidi. Šo vienošanos ir atbalstījuši arī
minēto partiju kongresi. Paredzams, ka nākamā gada sākumā
vienotajai partijai pievienosies arī «Saskaņas centra» sastāvā
esošā Daugavpils pilsētas partija. Tā kā patlaban tuvojas
noslēgumam apvienošanās procesa pārejas periods, uzsākta
sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa» teritoriālo organizāciju
izveide un iesaistīto partiju reģionālo nodaļu apvienošanās. Šis
process Jelgavā aizsācies, apvienojoties «Tautas saskaņas
partijas», partijas «Jaunais centrs» Jelgavas nodaļām, kā arī
Jelgavas Sociāldemokrātu grupai. 

Ja līdz šim politisko partiju apvienību
«Saskaņas centrs» veidoja piecas politiskās partijas, sākot ar
nākamo gadu, apvienība sastāvēs no diviem politiskajiem spēkiem –
sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa» un Latvijas Sociālistiskās
partijas. Līdz ar apvienošanos tiek izveidota vienota pārvalde, kas
noteikti sekmēs politisko darbu – sociāli jutīgo jautājumu
risināšanu un sabiedrības interešu pārstāvniecību, kā arī uzlabos
komandas sadarbošanās spējas.

Partiju apvienošanās vien lielāku vēlētāju
atbalstu nevar dot – to var iegūt tikai ar smagu un rezultatīvu
darbu sabiedrības labā, pārstāvot ikviena mūsu valsts iedzīvotāja
intereses, un mūsu partiju apvienošanās palīdzēs to pilnveidot. Jau
tuvākajā laikā plānojam aktivitātes, palīdzot tiem cilvēkiem,
kuriem šobrīd klājas grūti – ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un
maznodrošinātajiem.

Kā es pats izjūtu piederību šai partijai? Kopš
17 gadu vecuma es sevi apzinos kā sociāldemokrātu – cilvēku, kam ir
nozīmīgas darba ņēmēju, jauniešu, sieviešu, pensionāru un citu
mazaizsargāto sociālo grupu tiesības un sabiedrības vairākuma
interešu nodrošināšana. Taču es nesaskatīju iespēju turpināt savu
politisko darbību sociāldemokrātu rindās, jo man nav pieņemama
LSDSP uzsāktā koķetēšana ar labējo spēku pārstāvjiem par iespējamu
kopīgu startu vēlēšanās un gatavība ideoloģiskiem kompromisiem.
Ņemot vērā šos apstākļus, kopā ar pārējiem Jelgavas organizācijas
biedriem nolēmām iesaistīties vienotas un spēcīgas, tādas, kā tā ir
daudzviet pasaulē, sociāldemokrātijas veidošanā, pievienojoties
apvienotajam kreisi centriskajam spēkam – sociāldemokrātiskajai
partijai «Saskaņa».

Vai mans mērķis šobrīd līdz ar partijas
stiprināšanos ir kandidēt iekļūšanai Saeimā? Es uzskatu, ka katra
politiskā spēka iesaistīšanās priekšvēlēšanu politiskajā cīņā ir
komandas darbs, turklāt tādas komandas, kas ir izvirzījusi
noteiktas idejas, mērķus un uzdevumus, ko nepieciešams īstenot
sabiedrības labā – tāpēc nebūtu korekti runāt tikai par manu
startēšanu vēlēšanās. Lai sasniegtu šos mērķus, kolektīvi
apspriežoties, tiek izvirzīti atbilstošākie kandidāti sabiedrības
pārstāvju darbam parlamentā – tādi, kuri ir savas jomas speciālisti
un objektīvi spēs vērtēt pieņemamos lēmumus un to ietekmi uz
sabiedrību. Mūsu partijai šis atbildīgais darbs vēl priekšā, taču
jau tagad mūsu rindās ir ļoti daudz cilvēku, kuru zināšanas lieti
noderētu, uzlabojot ekonomisko un sociālo situāciju Latvijā.