18.5 °C, 1.9 m/s, 59.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAr ES atbalstu attīstīs amatniecību Zemgalē
Ar ES atbalstu attīstīs amatniecību Zemgalē
09/03/2009

Lai veicinātu Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijas pievilcību un konkurētspēju, attīstot amatniecības pārrobežu sadarbības tīklu, kā arī stiprinot jau esošās kultūras un vēsturiskā saites vidus Baltijas reģionā, tuvāko divu gadu laikā tiks īstenots attiecīgs projekts, kura budžets pārsniedz 1,6 miljonus eiro.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai veicinātu Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijas
pievilcību un konkurētspēju, attīstot amatniecības pārrobežu
sadarbības tīklu, kā arī stiprinot jau esošās kultūras un
vēsturiskā saites vidus Baltijas reģionā, tuvāko divu gadu laikā
tiks īstenots attiecīgs projekts, kura budžets pārsniedz 1,6
miljonus eiro.

Kā norāda Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) speciālists Juris
Kālis, ar projekta «Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā
Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātāj» palīdzību
plānots arī veicināt kopējo mākslas un amatniecības mantojuma
vērtību saglabāšanu, attīstīt amatniecības un lietišķās mākslas
nozari kā līdzekli tūristu intereses vairošanai par Zemgali un
kaimiņu reģioniem Lietuvā, izveidot amatniecības un lietišķās
mākslas atbalsta infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu
amatniecības nozares attīstību, veicinot arī uzņēmējdarbību.

Projekta vadošais partneris ir ZPR, bet kā partneri no Latvijas
puses tajā piedalās Bauskas un Jelgavas rajona padome, Dobeles
pilsētas dome, Zasas, Vīpes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes un
Svētes pagasta padome un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju
pašvaldība. Savukārt no Lietuvas puses – Rokišķu un Biržu rajona
pašvaldība, kā arī Šauļu apgabala administrācija un Jonišķu Tūrisma
un biznesa informācijas centrs.

Projektā galvenās aktivitātes ir vērstas uz amatniecības un
kultūras mantojuma saglabāšanu, kas ietver digitālās koka
amatniecības muzeja izveidi, militārās amatniecības ekspozīcijas
attīstību Lietuvas pusē, koka un aušanas amatnieku grupas izveidi,
ceļojošās izstādes organizēšanu, amatniecības un mākslas tūrisma
veicināšanu, tostarp jaunu tūrisma maršrutu un informatīva bukleta
izveidi vairākās valodās, kā arī piedalīšanos starptautiskajās
izstādēs.

Paredzēts izveidot arī amatniecības un mākslas atbalsta
infrastruktūras tīklu, veikt atsevišķu ēku rekonstrukciju,
amatniecības un mākslas centru iekārtošanu, sadarbības tīkla
attīstības plāna izstrādi, kā arī aktivizēt uzņēmējdarbību,
organizējot mācības un pieredzes apmaiņas braucienus amatniekiem,
izveidojot amatniecības un mākslas industrijas katalogu
reģionā.

26. martā Zemgalē iecerēts organizēt arī projekta uzsākšanai
veltītu konferenci ar visu partnerinstitūciju pārstāvju
piedalīšanos.

Projekta kopējais budžets ir 1 606 075 eiro. No tā 1 365 163,75
eiro jeb 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums, bet 240 911,25 eiro – partneru līdzfinansējums.
Projekta ieviešana ilgs 24 mēnešus.