23.4 °C, 1.1 m/s, 81.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāArī šogad valsts mežos drīkst nocirst vienu eglīti
Arī šogad valsts mežos drīkst nocirst vienu eglīti
14/12/2019

Neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa ir zaļā eglīte, ar ko šajā laikā tiek izgreznotas mājas. Arī šogad Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja doties uz AS «Latvijas Valsts meži» (LVM) apsaimniekotajiem mežiem un pārnest mājās savu Ziemassvētku eglīti, ievērojot dažus priekšnoteikumus – kādās vietās, kā un kādu eglīti cirst –, lai saudzētu nākotnes mežu.

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam atļauts LVM
mežā nocirst vienu eglīti, taču jāievēro noteiktas prasības. Eglīti
bez maksas drīkst cirst tikai LVM apsaimniekotā mežā. LVM meža
robežas var atpazīt pēc ceļu malās izvietotajām dzeltenajām zīmēm,
kā arī meža robeža ir iezīmēta ar dzeltenām svītrām uz koku
stumbriem. Uz kvartālstigu krustpunktiem izvietotās plāksnītes ar
AS «Latvijas Valsts meži» uzrakstu apliecina, ka tas ir valsts
mežs. LVM informē, ka mežā orientēties var palīdzēt mobilā lietotne
«LVM GEO Mobile» un vietne www.mammadabakarte.lv, kur ar tumši zaļo
krāsu ir atzīmētas apsaimniekotās teritorijas.

Kad vieta atrasta, jāizvēlas eglīte, kas aug
ceļa vai grāvja malā, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā
mežā zem lieliem kokiem, bet ne jaunaudzēs un jaunā jauktu koku
mežā, jo tur koki ir īpaši stādīti un kopti, lai arī nākotnē
veidotos kupla meža ainava. Vēl eglītes aizliegts cirst publiskajos
dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas
atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona. Tāpat jāuzmanās, vai
izvēlētā eglīte neaug citu īpašnieku mežā.

Jāievēro arī prasības attiecībā uz eglītes
izmēru. Cērtamā eglīte nedrīkst augstumā pārsniegt trīs metrus, un
tās celma diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 centimetriem.
Izraudzītās eglītes stumbrs jānocērt līdz ar zemi. Nevajadzīgie
apakšējie zari jānozāģē un jāatstāj turpat mežā.

Tāpat LVM informē, ka arvien biežāk ģimenes
uz Ziemassvētkiem izvēlas eglīti podiņā. Šādu eglīti pareizi
uzglabājot, pavasarī to var pārstādīt piemājas dārzā. Plašāka
informācija par to, kur un kā pareizi meklēt Ziemassvētku eglīti un
kā to pareizi uzglabāt, atrodama
LVM bukletā
.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva