23.7 °C, 4.8 m/s, 52.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAtbalsta Pasta salas attīstības projekta tālāku virzību
Atbalsta Pasta salas attīstības projekta tālāku virzību
16/06/2011

Šodien Jelgavas domes sēdē nolemts iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā konkursā projekta pieteikumu par Pasta salas attīstību. Piesaistot ERAF līdzfinansējumu, Pasta salu plānots izveidot par atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu norises vietu.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes sēdē nolemts iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā konkursā
projekta pieteikumu par Pasta salas attīstību. Piesaistot ERAF
līdzfinansējumu, Pasta salu plānots izveidot par atpūtas un dažādu
brīvdabas pasākumu norises vietu.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau rakstīja, ka Pasta salā
paredzēta kultūras un mierīgas atpūtas zona un aktīvās atpūtas
zona. Saskaņā ar projektu salā plānots izveidot amfiteātra tipa
estrādi ar apmēram 1100 sēdvietām, kurā varēs norisināties pasākumi
dažādām vecuma un interešu grupām. Tāpat plānots izveidot
atsevišķus laukumus Ledus un Smilšu skulptūru festivālu norisēm.
Dažādas izstādes varēs izvietot arī divās nojumēs, kas pasākumu
laikā kalpos kā tirdzniecības vietas. Šie objekti koncentrēsies
salas galā tuvāk ieejai.

Savukārt salas tālākajā galā būs aktīvās atpūtas iespējas. Tur
plānots ierīkot vairākus spēļu laukumus – divus pludmales volejbola
laukumus, vienu pludmales futbola laukumu un vienu laukumu, kas
vasarā kalpotu kā florbola, bet ziemā – kā hokeja laukums. Tāpat
paredzēta vieta skeitparkam, savukārt visu salu pa perimetru
apjozīs gājēju, riteņbraucēju un ziemā – slēpotāju celiņš ar kopējo
garumu trīs kilometri. Vēl salas austrumu pusē plānots izveidot
peldvietu ar to apkalpojošo infrastruktūru, paredzēta arī laivu
piestātne. Tāpat abos salas galos atradīsies bērnu rotaļu
laukumi.

Autostāvvietas salas apmeklētāju transportam plānots izveidot
Pilssalas ielā. Tur varētu izvietot apmēram 260 automašīnas.

Pašvaldība rīkoja arī projekta sabiedrisko apspriešanu. Tajā
piedalījās ap 30 cilvēku, un, lai gan jautājumu bija daudz,
būtiskas iebildes tā arī neizskanēja un izstrādātajā iecerē nekādas
korekcijas veiktas netika, norāda pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.

Jāpiebilst, ka šodien domes sēdē tika nolemts arī, ka labvēlīga
iznākuma gadījumā pašvaldība atpirks daļu privātās zemes. «Lai
sakārtotu pēc iespējas plašāku teritoriju, ir panākta vienošanās ar
biedrību «Jelgavas smaiļošanas un airēšanas klubs «KC»», ka
gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, pašvaldība atpirks daļu
biedrībai piederošā nekustamā īpašuma – 4200 kvadrātmetrus lielu
zemesgabalu un ēku par kopējo summu 125 000 latu,» skaidro
G.Osīte.

Pasta salas attīstības projektu paredzēts iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātē
«Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai» ERAF līdzfinansējuma
piesaistīšanai. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1,25 miljoni
latu ar PVN, no kuriem ERAF līdzfinansējums un valsts budžeta
dotācija ir 1,09 miljoni latu ar PVN, bet pašvaldības
līdzfinansējums –159 375,50 lati ar PVN. Šobrīd tiek plānots, ka
Pasta salas labiekārtošana varētu sākties 2012. gadā.