19.5 °C, 2.4 m/s, 84.7 %

Izglītība

Atceļ maksu par interešu izglītību
27/12/2012

No 2013. gada 1. janvāra Jelgavas pilsētā deklarētajiem bērniem nebūs jāmaksā par interešu izglītību pašvaldības iestādēs: Jelgavas Mākslas skolā, Jelgavas bērnu un jauniešu centrā «Junda», Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Jelgavas specializētajā peldēšanas skolā.

www.jelgavasvestnesis.lv

No 2013. gada 1. janvāra Jelgavas pilsētā deklarētajiem
bērniem nebūs jāmaksā par interešu izglītību pašvaldības iestādēs:
Jelgavas Mākslas skolā, Jelgavas bērnu un jauniešu centrā «Junda»,
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Jelgavas specializētajā
peldēšanas skolā.

Šajās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs dalības maksa
mēnesī par interešu izglītības programmu apguvi ir  pieci
lati.

Šāds lēmums tika pieņemts 20. decembra domes sēdē.

Foto: Ivars Veiliņš