23.2 °C, 4.7 m/s, 57.1 %

Pilsētā

Atkritumus dedzināt nedrīkst
20/06/2011

Kāds jelgavnieks norāda uz būtisku problēmu privātmāju dzīvojamos rajonos. «Līdz ar silto laiku sākusies pikniku sezona, un cilvēki, daudz nedomājot par kaimiņiem, uz nebēdu grilē un cep savos dārzos, turklāt to bieži vien dara nevis ar oglēm, kā pienākas, bet gan malku. «Varbūt vēl varētu pieciest, ka vakaros visa iela ir vienos dūmos pikniku dēļ, taču, kad iedzīvotāji sadomā savā pagalmā vai dārzā uzkurt ugunskuru, lai tiktu vaļā no atkritumiem, tostarp zariem un plēves, tas ir par traku. Liesma šaujas divu metru augstumā, visa iela smird, dūmo!» tā kungs, nevēloties atklāt savas mājas adresi, lai viņa «mājas jumtam kaimiņi nepielaiž uguni». Tieši šī iemesla dēļ viņš arī nemēdz saukt Pašvaldības policiju, kad kaimiņi dedzina atkritumus, kas radot veselībai bīstamus dūmus. «Pats policiju izsaukt neuzdrošinos, bet viņu pienākums taču ir nodrošināt kārtību pilsētā. Lai tad policisti biežāk pabraukā gar privātmājām un vainīgos soda,» tā kungs, «Jelgavas Vēstnesim» lūdzot atgādināt iedzīvotājiem, kas draud par to, ja dārzā kurina ugunskurus, dedzinot atkritumus un cepot gaļu.   

Kāds jelgavnieks norāda uz
būtisku problēmu privātmāju dzīvojamos rajonos. «Līdz ar silto
laiku sākusies pikniku sezona, un cilvēki, daudz nedomājot par
kaimiņiem, uz nebēdu grilē un cep savos dārzos, turklāt to bieži
vien dara nevis ar oglēm, kā pienākas, bet gan malku. «Varbūt vēl
varētu pieciest, ka vakaros visa iela ir vienos dūmos pikniku dēļ,
taču, kad iedzīvotāji sadomā savā pagalmā vai dārzā uzkurt
ugunskuru, lai tiktu vaļā no atkritumiem, tostarp zariem un plēves,
tas ir par traku. Liesma šaujas divu metru augstumā, visa iela
smird, dūmo!» tā kungs, nevēloties atklāt savas mājas adresi, lai
viņa «mājas jumtam kaimiņi nepielaiž uguni». Tieši šī iemesla dēļ
viņš arī nemēdz saukt Pašvaldības policiju, kad kaimiņi dedzina
atkritumus, kas radot veselībai bīstamus dūmus. «Pats policiju
izsaukt neuzdrošinos, bet viņu pienākums taču ir nodrošināt kārtību
pilsētā. Lai tad policisti biežāk pabraukā gar privātmājām un
vainīgos soda,» tā kungs, «Jelgavas Vēstnesim» lūdzot atgādināt
iedzīvotājiem, kas draud par to, ja dārzā kurina ugunskurus,
dedzinot atkritumus un cepot gaļu. 
 

Kā informē Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce,
pašvaldības saistošie noteikumi neparedz aizliegumu savas
privātmājas dārzā kurt ugunskuru vai gaļas cepšanai izmantot grilu,
taču īpašniekam ir jānodrošina, lai minētās darbības būtu drošas un
neradītu ugunsgrēka draudus. «
Jelgavas pašvaldības
saistošajos noteikumos par Jelgavas pilsētas teritorijas
labiekārtošanu, uzturēšanu un aizsardzību noteikts aizliegums
kurināt ugunskurus vai veikt citas darbības, kas var izraisīt
ugunsgrēku mežos un 50 metru piegulošajā joslā ap tiem
ugunsbīstamajā periodā,» skaidro S.Reksce, atgādinot, ka ikvienas
personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības,
kas to var izraisīt.

Savukārt par sadzīves
atkritumu dedzināšanu S.Reksce norāda, ka tā ir aizliegta

un par to vainīgajām personām var tikt sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols vai iekasēts naudas sods uz
vietas. Proti, Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi paredz, ka ir aizliegts novietot atkritumus
jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā
skaitā nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos,
vai ievietot citiem atkritumu radītajiem paredzētos konteineros;
ievietot atkritumus, kas radīti katra konkrētā atkritumu radītāja –
fiziskās personas mājsaimniecībā – konteineros, kas novietoti
sabiedriskās vietās vai paredzēti citu atkritumu radītāju
apkalpošanai; ievietot atkritumus konteineros, kas paredzēti
šķiroto atkritumu savākšanai. Atkritumus arī nedrīkst dedzināt;
ierakt zemē; sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas,
smiltis un bioloģiski noārdāmos atkritumus bez saskaņošanas ar
atkritumu apsaimniekotāju; konteineros un citās speciāli atkritumu
savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus un
ugunsnedrošus atkritumus; atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai
iesaldēt atkritumus, kā arī novadīt šķidros atkritumus, tajā skaitā
sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus
kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

«Pašvaldības policijas inspektori reaģē
uz visām iedzīvotāju sūdzībām, tostarp anonīmām, un arī ikdienā
regulāri apseko pilsētu. Ja fiksēts pārkāpums, vainīgie tiek saukti
pie atbildības. Protams, ne vienmēr tiek piemērots naudas sods, jo
primāri policijas uzdevums nav sodīt, – tiek veiktas arī
preventīvas pārrunas, kas sniedz ļoti labus rezultātus,» norāda
S.Reksce, iedzīvotājus aicinot ziņot par sadzīves atkritumu
dedzināšanu dārzos, pagalmos un citviet. Tas izdarāms, zvanot
Operatīvās vadības nodaļai
pa tālruni
63028550.

Jāatgādina, ka saistošie noteikumi
par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
paredz, ka par to pārkāpšanu var
piemērot brīdinājumu un naudas sodu – fiziskām personām no 10 līdz
100 latiem, juridiskām personām no 50 līdz 500 latiem.

Sagatavoja Sintija Čepanone