25.3 °C, 3.1 m/s, 55 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAtsevišķās mājās siltumapgādes sistēmas atgaisošanu kavē dzīvokļu īpašnieki
Atsevišķās mājās siltumapgādes sistēmas atgaisošanu kavē dzīvokļu īpašnieki
20/11/2012

Lai nodrošinātu vienmērīgu siltuma intensitāti dzīvokļos, nepieciešams atgaisot visas mājas siltumapgādes sistēmu, informē SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP). Taču šo darbu apgrūtina fakts, ka daudzdzīvokļu namos, kur apkures sistēmas atgaisotāji izbūvēti atsevišķajos dzīvokļu īpašumos, īpašnieki liedz tiem pieeju. JNĪP uzsācis brīdinājumu izsūtīšanu tiem iedzīvotājiem, kuri ļaunprātīgi kavē šo darbu veikšanu.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai nodrošinātu vienmērīgu
siltuma intensitāti dzīvokļos, nepieciešams atgaisot visas mājas
siltumapgādes sistēmu, informē SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP). Taču šo darbu apgrūtina fakts, ka daudzdzīvokļu
namos, kur apkures sistēmas atgaisotāji izbūvēti atsevišķajos
dzīvokļu īpašumos, īpašnieki liedz tiem pieeju. JNĪP uzsācis
brīdinājumu izsūtīšanu tiem iedzīvotājiem, kuri ļaunprātīgi kavē šo
darbu veikšanu.

«Apkures sezonas laikā viens no
būtiskākajiem priekšnoteikumiem vienmērīgai siltuma padevei
dzīvokļos uzstādītajos sildķermeņos ir visas mājas siltumapgādes
sistēmas atgaisošana. Daļai daudzdzīvokļu māju apkures sistēmas
atgaisotāji izbūvēti bēniņos, un tiem JNĪP speciālisti var piekļūt
bez problēmām, visas mājas iedzīvotājiem nodrošinot komfortablu
telpu temperatūru. Taču virknē māju šie atgaisotāji atrodas
atsevišķos dzīvokļu īpašumos, un, ja īpašnieks liedz tiem pieeju,
cieš visas mājas iedzīvotāji, jo siltumapgādes sistēmu šī iemesla
dēļ atgaisot nav iespējams, kas attiecīgi nozīmē zemāku temperatūru
telpās,» liecina informācija JNĪP mājas lapā www.nip.lv. JNĪP
dzīvokļu īpašniekus lūdz nodrošināt iespēju atgaisot mājas
siltumapgādes sistēmu.

Reaģējot uz atsevišķām iedzīvotāju
sūdzībām par nepietiekami siltiem radiatoriem, JNĪP inženieri jau
vairākkārt centušies nodrošināt siltumapgādes sistēmas atgaisošanu
konkrētās mājās, kur piekļuve atgaisotājiem ir apgrūtināta, taču
diemžēl nereti viņi tā arī netiek ielaisti dzīvokļu īpašumos, līdz
ar to veikt atgaisošanu tur nav iespējams.

Lai risinātu situāciju, JNĪP uzsācis
brīdinājumu izsūtīšanu tiem iedzīvotājiem, kuri ļaunprātīgi kavē šo
darbu veikšanu, un aicina viņus atbildīgi izturēties pret saviem kā
dzīvokļu īpašnieka pienākumiem.

JNĪP atgādina: saskaņā ar Dzīvokļa
īpašuma likumu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt iespēju
dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem
speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar
dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju,
būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai
funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo
īpašumu.

Gadījumos, kad ar kādu no īpašniekiem
neizdosies vienoties par iekļūšanu atsevišķajā īpašumā, lai
nodrošinātu siltumapgādes sistēmas atgaisošanu pārējie dzīvokļu
īpašnieki būs tiesīgi vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu
atlīdzināšanu, kas radusies šī iemesla dēļ.