20.6 °C, 2 m/s, 89.1 %

Latvijā

Atvieglo pārkreditēšanas kārtību
04/06/2018

Ar mērķi uzlabot starpbanku un klientu sadarbību kredītsaistību pārkreditēšanas gadījumos, Latvijas Komercbanku asociācijas biedri – 16 bankas Latvijā – parakstīja sadarbības līgumu par atvieglotu pārkreditēšanas kārtību. Turpmāk, veicot saistību pārkreditēšanu šo banku starpā, papildu vienošanās ar klientu un abām iesaistītajām bankām nebūs jāparaksta. Līgums stājās spēkā no 1. jūnija, informē Latvijas Komercbanku asociācijā.

Līdz šim aizdevuma pārkreditēšanas kārtība paredzēja gan
klienta, gan esošā un jaunā kreditora aktīvu iesaisti saistību
pārnešanas procesā un vienošanās saskaņošanā. Lemjot mainīt banku
un noformējot pārkreditēšanu citā bankā, iepriekš tika skaņota un
slēgta individuāla starpbanku vienošanās, kas klientam prasīja
iedziļināties gana sarežģītos noteikumos, kā arī nodrošināt to, ka
vienošanos paraksta visas iesaistītās personas. Jaunais sadarbības
līgums, ko parakstījušas 16 bankas Latvijā, paredz vispārēju un
standartizētu kārtību, kur individuālas vienošanās slēgšana nav
nepieciešama.

Turpmāk, klientam pēc jauna aizdevuma apstiprināšanas citā
kredītiestādē, nāksies informēt esošo kreditoru par savu vēlmi
izpildīt esošo aizdevuma līgumu. Par tālāko darījuma izpildi
parūpēsies iesaistītās bankas, saskaņā ar Sadarbības līgumu
savstarpēji nodrošinot nepieciešamās informācijas apmaiņu. Lai
izpildītu likumdošanas prasības, klientam būs pienākums tikai
saņemt esošā kreditora notariāli apliecinātu piekrišanu, lai veiktu
jaunās hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā.

«Sadarbības līgumam, ko savstarpēji noslēguši Latvijas
Komercbanku asociācijas biedri, ir virkne priekšrocību. Klientiem
tas aiztaupīs nepieciešamību saskaņot starpbanku vienošanās un
organizēt to parakstīšanas, bet bankām būtiski samazinās dokumentu
aprites apjomus. Tādejādi pārkreditēšanas process kļūs ērtāks un
banku klientiem, kas pieņēmuši lēmumu par esošo kredītsaistību
pārnešanu uz citu banku, mazāk laika un pūliņu vajadzēs veltīt šīs
ieceres īstenošanai,» skaidro Latvijas Komercbanku asociācijas
valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa.

Jaunā pārkreditēšanas kārtība tiks piemērota gadījumos, ja abas
pārkreditēšanas procesā iesaistītās bankas ir to 16 banku vidū, kas
parakstījušas sadarbības līgumu par atviegloto pārkreditēšanas
gaitu. Atvieglotais darījuma noformēšanas process attieksies gan uz
fiziskām personām, gan uz juridiskām personām. Sadarbības līgumā
noteiktā kārtība tiks piemērota tikai refinansēšanas darījumos,
kuri neietver jauna nekustamā īpašuma iegādi vai sarežģītas
situācijas.

Sadarbības līgumu parakstījušas un jauno atviegloto
pārkreditācijas darījumu noformēšanas kārtību piemēros: AS «Baltic
international bank», AS «Blue orange bank», AS «Citadele banka», AS
«Danske banka» filiāle Latvijā, AS «EXPOBANK», AS «LPB Bank», AS
«Luminor bank», AS «Meridian trade bank», AS «Norvik banka», «OP
corporate bank PLC» filiāle Latvijā, AS «Privatbank», AS «Reģionālā
investīciju banka», AS «Rigensis bank», AS «SEB banka», AS «Signet
bank» un AS «Swedbank».

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva