22.1 °C, 2.5 m/s, 64.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAtvieglos dokumentu iesniegšanu tiesās
Atvieglos dokumentu iesniegšanu tiesās
02/07/2010

Lai padarītu vienkāršāku un iedzīvotājiem ērtāku dažādu pieteikumu un tiesvedības dokumentu iesniegšanu tiesās, kā arī būtiski atvieglotu tiesu darbu un paātrinātu lietu izskatīšanu, Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija ir apzinājusi tos tiesvedības dokumentus – veidlapas, kas tiks elektronizētas un turpmāk būs izmantojamas civilprocesā un administratīvajā procesā. Jaunā sistēma sāks darboties nākamgad, paredzot vienotu pieteikumu formu izmantošanu visās rajonu (pilsētas) un apgabaltiesās Latvijā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai padarītu vienkāršāku un iedzīvotājiem ērtāku dažādu
pieteikumu un tiesvedības dokumentu iesniegšanu tiesās, kā arī
būtiski atvieglotu tiesu darbu un paātrinātu lietu izskatīšanu,
Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija ir apzinājusi tos
tiesvedības dokumentus – veidlapas, kas tiks elektronizētas un
turpmāk būs izmantojamas civilprocesā un administratīvajā procesā.
Jaunā sistēma sāks darboties nākamgad, paredzot vienotu pieteikumu
formu izmantošanu visās rajonu (pilsētas) un apgabaltiesās
Latvijā.

Kā informē Tiesu administrācijas pārstāvis Gatis Tauriņš,
līdzšinējā prakse paredz iedzīvotājiem vērsties pēc juridiskās
palīdzības pie jurista vai zvērināta advokāta gadījumos, ja bija
nepieciešams sagatavot prasības pieteikumu vai jebkuru citu
tiesvedības dokumentu. Savukārt turpmāk iedzīvotāji pēc īpaši
izstrādātiem veidlapu paraugiem paši varēs aizpildīt vienkāršākos
prasības pieteikumus, līdz ar to juridiskā palīdzība viņiem vairs
nebūs obligāti nepieciešama.

Vienotā formāta tiesvedības dokumentu veidlapās būs noteikts gan
tas, kādu informāciju obligāti nepieciešams norādīt prasības
pieteikumā un kā jābūt noformētam prasības pieteikumam, gan arī
kādus papildus dokumentus nepieciešams pievienot prasības
pieteikumam, iesniedzot to tiesā. Apkopotie prasību pieteikumu un
pieteikumu paraugi iedzīvotājiem būs pieejami Tiesu administrācijas
mājas lapā www.ta.gov.lv, kā arī Latvijas Tiesu portālā
www.tiesas.lv.

Turpmāk veidlapu paraugi būs pieejami vairāk nekā 10
civilprocesā izmantojamiem tiesvedības dokumentiem, piemēram,
tādiem kā prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu, prasības
pieteikums par laulības šķiršanu (bezstrīdus gadījumiem),
pieteikums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas
ceļā un citiem.

Savukārt administratīvajos procesos turpmāk tiks izmantotas
vienotas formas veidlapas un paraugi vairāk nekā 10 tiesā
iesniedzamajiem dokumentu veidiem, tostarp pirmās instances
pieteikumam, pieteikumam taisīt papildspriedumu, izskaidrot
spriedumu, lūgumam atlikt administratīvās lietas izskatīšanu,
apelācijas sūdzībai un citiem. Jaunā sistēma paredz, ka arī tiesām
turpmāk administratīvajos procesos būs jāizmanto vienādas formas
veidlapas vairākiem dokumentiem, galvenokārt dažādu lēmumu,
pieteicēja zvēresta un tiesas pavēstes sagatavošanā.

Šie dokumentu veidi ir daļa no tiesā biežāk iesniegtajiem
pieteikumiem.

Tiesvedības procesuālo dokumentu standartizācija tiek veikta TA
īstenotā Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā
projekta «Tiesu modernizācija Latvijā» ietvaros. Šī projekta laikā
plānots arī pilnveidot tiesu pieejamību ar jaunajām tehnoloģijām,
elektronisko dokumentu apriti, ieviest izmaksu kontroles,
samazināšanas un pārvaldības procedūras, uzlabot tiesu informācijas
un pakalpojumu pieejamību, iekšējās informācijas apriti un citus
pasākumus, kas veicinās tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanu
un ļaus būtiski ietaupīt.

Projekta «Tiesu modernizācija Latvijā» īstenošanai tiek
izmantots Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējums, ko
piešķir Šveices Konfederācijas padome. Projektu īsteno Tiesu
administrācija, tā partneri ir Augstākā tiesa un Ieslodzījuma vietu
pārvalde. Projekta kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices franki jeb
aptuveni 4,4 miljoni latu. Paredzams, ka projekts tiks pabeigts
2012. gadā.