18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAtzīta pirmā būvizstrādājumu testēšanas laboratorija Latvijā
Atzīta pirmā būvizstrādājumu testēšanas laboratorija Latvijā
11/04/2008

Šonedēļ Eiropas Komisija paziņoja, ka Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta (MeKA) Testēšanas laboratorija, kas atrodas Jelgavā, Dobeles ielā, ir atzīta kā ES institūcija būvizstrādājumu direktīvas ietvaros un tai piešķirts savs reģistra numurs.

Anna Afanasjeva

Šonedēļ Eiropas Komisija paziņoja, ka Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūta (MeKA) Testēšanas
laboratorija, kas atrodas Jelgavā, Dobeles ielā, ir atzīta kā ES
institūcija būvizstrādājumu direktīvas ietvaros un tai piešķirts
savs reģistra numurs.

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta
Testēšanas laboratorijas vadītājs Kārlis Būmanis skaidro, ka šādi
tiek apliecināta MeKA testēšanas laboratorijas kompetence veikt
būvizstrādājumu atbilstības vērtēšanu un tiesības izsniegt
starptautiski, arī ārpus ES, atzītus testēšanas pārskatus
noteiktajā sfērā par koka izstrādājumu un konstrukciju mehāniskajām
īpašībām un to reakciju uz uguni.

ES Būvizstrādājumu direktīvas nolūks ir nodrošināt
būvizstrādājumu brīvu plūsmu visu ES dalībvalstu kopējā tirgū, ar
nosacījumu, ka tie ir droši lietošanā. Tas tiek panākts, iedibinot
visām dalībvalstīm vienotu būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas
sistēmu. Iespējas tepat, Latvijā, saņemt atzītas laboratorijas
slēdzienus ražotājiem būtiski atvieglo iegūt tiesības marķēt
produkciju ar CE zīmi. Tā ir kā pase izstrādājumu legālai ievešanai
un tirdzniecībai jebkuras ES dalībvalsts tirgū. Iekļaušanās brīvo
preču plūsmā ļauj uzņēmumiem paplašināt noieta tirgus, jo
situācijā, kad pašmāju būvniecības tirgus ir samazinājies,
nepieciešamība eksportēt produkciju ir kļuvusi īpaši aktuāla.

Lai arī Latvija gandrīz četrus gadus ir ES dalībvalsts un
vienotais tirgus, kas aptver 25 valstis, darbojas pēc vienādiem
noteikumiem, nopietnas tehniskās barjeras būvizstrādājumu
tirdzniecībai veidojas tādēļ, ka dalībvalstis pieprasa atšķirīgu
atbilstības novērtēšanas līmeni vienam un tam pašam izstrādājumam.
«Vienotas atbilstības atzīšanas prasības būvizstrādājumu ražotājiem
rada plašāku tirgu, savukārt MeKA Testēšanas laboratorijas
notifikācija palīdzēs plaši atvērt šī tirgus durvis,» domā Kārlis
Būmanis.

Informācija par laboratorijas atzīšanu jau darīta zināma tās
klientiem un arī citādi izplatīta pa visiem iespējamiem kanāliem.
Pirmajās dienās gan pasūtījumus atbilstoši paplašinātajām
produkcijas testēšanas iespējām laboratorija vēl nav saņēmusi.
Tomēr klienti to noteikti novērtēs kā nozīmīgu ieguvumu.