26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsSatiksmeAutovadītājiem jārēķinās ar izmaiņām satiksmes organizācijā
Autovadītājiem jārēķinās ar izmaiņām satiksmes organizācijā
23/04/2018

Vairākās vietās Jelgavā ir veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas un satiksmes drošības uzlabojumi – noteikti stāvēšanas ierobežojumi, stāvēšanas laiks, mainīta zīmju darbības zona, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un ņemt vērā izmaiņas.

«Pilsētsaimniecība» norāda, ka izmaiņas veiktas saskaņā ar
Satiksmes kustības drošības komisijas (SKDK) lēmumiem.

Garozas ielā 22 pie Jelgavas 2. pasta nodaļas ir uzstādīta ceļa
zīme «Stāvvieta» un papildzīmes, kas nosaka darbības zonu, vieglo
automašīnu novietošanas veidu un stāvēšanas laiku. Pie 2. pasta
nodaļas šobrīd pasta darba laikā – darbdienās un sestdienās no
pulksten 8 līdz 18 automašīnas var stāvēt vienu stundu. Ar
ierosinājumu veikt šādas izmaiņas SKDK sēdē vērsās pasts, jo pirms
zīmju izvietošanas nereti klientiem nebija, kur novietot auto –
laukumu bija aizņēmuši tuvējo māju iedzīvotāji, novietojot savus
auto ilgākai stāvēšanai.

Iebraucamajā ceļā no Akadēmijas ielas, kas ved uz Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja stāvlaukumu, noteikts, ka
transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt iebraucamā ceļa
abās pusēs. Šīs izmaiņas ieviestas, lai netraucētu darbus, kas
saistīti ar muzeja jumta seguma nomaiņu.

Sarmas ielas 4 stāvlaukumā pie Jelgavas Pašvaldības operatīvās
informācijas centra (JPOIC) ceļa zīmei «Stāvvieta», kur noteikts
stāvēšanas laiks divas stundas, uzstādīta papildzīme ar informāciju
«Izņemot ar JPOIC atļaujām». Ietves zonā uz apmales uzkrāsots
horizontālais apzīmējums – nepārtraukta dzeltenā līnija –, kas
nosaka, ka aizliegts apstāties un stāvēt.

Satiksmes organizācijas izmaiņas šomēnes ieviestas arī Vecajā
ceļā no mājas Nr.75 līdz 81. namam, pagarinot ceļa zīmes «Maksimālā
ātruma ierobežojums (30 km/h)» darbības zonas posmu pie mājām. Ir
pārceltas zīmes, kas nosaka maksimālo braukšanas ātrumu, un tām
uzstādītas papildzīmes «Darbības zona» (200 m).

Pērnavas ielā 16 pie pirmsskolas izglītības iestādes
«Pīlādzītis» ir uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» ar
papildzīmēm par darbības zonu – 20 metriem.

Pie ēkas Elektrības ielā 10 ir uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties
aizliegts», kas transportlīdzekļiem aizliedz apstāties un
stāvēt.

Foto: no «Pilsētsaimniecības» arhīva