27.1 °C, 4.1 m/s, 57.1 %

Izglītība

Bērnus izglīto par drošību vasarā
02/06/2010

Šodien Jelgavas 6. vidusskolā skolas nometnes laikā 1.-4. klases skolēnus Valsts policijas darbinieki izglītoja par vispārīgiem un vasaras sezonai atbilstošiem drošības jautājumiem.

Elīna Biseniece

Šodien Jelgavas 6. vidusskolā skolas nometnes laikā
1.-4. klases skolēnus Valsts policijas darbinieki izglītoja par
vispārīgiem un vasaras sezonai atbilstošiem drošības
jautājumiem.

Bērniem prezentāciju ar dažviet pat šokējošām bildēm rādīja
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
kārtības policijas nodaļas inspektore nepilngadīgo noziedzības
novēršanas jomā Tatjana Flandere. Bērni aktīvi iesaistījās
T.Flanderes stāstījumā ar saviem piemēriem un atbildēja uz
jautājumiem, kā labāk rīkoties bīstamās situācijās ūdeņu,
satrakojušos dzīvnieku, nepazīstamu vietu un lietu tuvumā, vai kā
no tām izvairīties. Skolēni parādīja, ka viņiem jau ir zināšanas
par drošību, brīvi nosaucot vielas, kas var ātri aizdegties, kā arī
bīstamas darbības, kuras nedrīkst darīt publiskās vietās, piemēram,
grūstīšanās uz ietves, tomēr nenoliedz, ka pašiem kādreiz gadās
iekļūt bīstamās situācijās vai būt tām par aculiecinieku .
«Pagājušajā gadā redzēju, kā cilvēks, mēģinot Līgo vakarā lēkt pāri
ugunskuram, paslīd un tajā iekrīt,» stāsta kāds no skolēniem un
atzīst, ka pats vairs to darīt nemēģinās.

Uz jautājumu, vai no policistes stāstītā bērni ieguvuši ko
jaunu, atskan vienbalsīgs «jā». Vislabāk bērniem atmiņā paliks
attēli ar tiem vienaudžiem, kas nav uzmanījušies un tāpēc guvuši
smagas traumas. Visnozīmīgāko zina ikviens – «cilvēkam vissvarīgākā
ir viņa dzīvība».

Pēc izglītojošā pasākuma T. Flandere komentē, ka šādi pasākumi
ir nepieciešami ikvienam, arī tiem, kas informāciju jau zina. «Ir
nepieciešams, lai bērniem zināšanas par uzvedību bīstamās
situācijās jau kļūst par automātiskām. Tas nav tikai bērniem, bet
arī pieaugušajiem – lai kādas būtu mūsu zināšanas, kritiskās
situācijās mēs apjūkam,» tā inspektore. Vislielākās problēmas
pēdējā laikā radot mazu bērnu un pusaudžu atrašanās ūdens tuvumā
bez pieaugušo uzraudzības, un tas bieži beidzoties letāli. «Tāpēc
bērnu informēšana ir tikai neliela daļa nelaimes gadījumu
novēršanā, lielākā atbildība ir jāuzņemas vecākiem,» uzskata T.
Flandere un iesaka vecākiem, kuru bērni vēl nav sasnieguši 14 gadu
vecumu, regulāri izrādīt neviltotu interesi par bērna gaitām, būt
informētiem par to, kur, ar ko un cik ilgi bērns uzturas brīvajā
laikā ārpus viņu redzesloka. «Tas aizņem laiku, tomēr tāds ir
vecāku pienākums, un ne tikai uzlabo attiecības ģimenē, bet arī
samazina notikušo nelaimju un bīstamu situāciju skaitu,» tā T.
Flandere.

Jāpiebilst, ka šāds pasākums ar cita policijas pārstāvja
piedalīšanos vienlaicīgi norisinājās arī Jelgavas 4.
vidusskolā.

Jāpiebilst, ka šīs nodarbības ir kā viens cikls nometnē «Atvērtā
skola», kas šobrīd notiek 1. līdz 4. klašu skolēniem katrā
izglītības iestādē – tās organizē pašvaldība.

Foto: Ivars Veiliņš