16.6 °C, 2.8 m/s, 72.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāBērnus varēs deklarēt tikai vecāku vai radinieku dzīvesvietās
Bērnus varēs deklarēt tikai vecāku vai radinieku dzīvesvietās
26/05/2008

Nepilngadīga bērna dzīvesvietu turpmāk varēs deklarēt tikai tajās adresēs, kurās deklarējušies arī viņa vecāki, aizbildņi vai tuvi radinieki, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.

Nepilngadīga bērna dzīvesvietu turpmāk varēs deklarēt
tikai tajās adresēs, kurās deklarējušies arī viņa vecāki, aizbildņi
vai tuvi radinieki, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi
Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.

 

Ja vecāki vai aizbildņi nebūs
deklarējuši sava bērna dzīvesvietu, tad par to automātiski tiks
uzskatīta adrese, kurā deklarējušies paši vecāki. Nepilngadīgos būs
iespējams deklarēt arī bērnu vecvecāku, pilngadīgo brāļu un māsu,
pusbrāļu vai pusmāsu, vecāku pilngadīgo brāļu vai māsu, kā arī visu
šo personu laulāto draugu dzīvesvietās. Tāpat bērnu varēs deklarēt
tās personas dzīvesvietā, kura ir pilnvarota nepilngadīgo pārstāvēt
viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Citās adresēs nepilngadīgas personas
deklarēt nevarēs.

Ar šādiem grozījumiem plānots samazināt
gadījumus, kad vecāki savus bērnus deklarē realitātei neatbilstošās
dzīvesvietās tikai tāpēc, lai viņu atvases būtu ērtāk iekārtot
izdevīgākās izglītības iestādēs.

Šodien valdībā atbalstītie grozījumi
paredz arī papildināt Dzīvesvietas deklarēšanas likumu ar norādi,
ka gan pilngadīgas, gan nepilngadīgas personas dzīvesvietu deklarēt
varēs tikai Latvijas teritorijā.

Tāpat grozījumi paredz precizēt to
personu loku, kurām ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu –
Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī personai, kura saņēmusi
uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās
uzturēšanās apliecību Latvijā.

Paredzēts svītrot no likuma prasību,
personai deklarējoties, iesniegt informāciju par savu bijušo
deklarēto dzīvesvietu. Kā secinājuši grozījumu izstrādātāji, šādas
informācijas iegūšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm nav
lietderīga vai nepieciešama.

Tāpat plānots papildināt likumu ar
noteikumu, ka elektroniski deklarāciju iesniegt varēs, tikai
izmantojot speciālu tiešsaistes formu. Šim nolūkam tiks izdoti
jauni Ministru kabineta noteikumi. Patlaban to var izdarīt ar
elektroniskā pasta palīdzību, taču personas pārāk bieži sūta
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) ar elektronisko
parakstu neparakstītas dzīvesvietas deklarācijas, kas neatbilst
likumā noteiktajai kārtībai.

Tostarp šodien atbalstītie grozījumi
paredz papildināt minēto likumu ar normu, kas noteic, ka lēmums par
ziņu, kas saistītas ar deklarēto dzīvesvietu, anulēšanu būs
jāizpilda nekavējoties. Pastāv salīdzinoši vienkārša kārtība, lai
persona dzīvesvietā varētu deklarēties, bet, lai šīs ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulētu, paredzēta komplicēta procedūra. Lai
samērotu administratīvā procesa ilgumu, likuma grozījumos iekļauta
minētā norma par nekavējošu ar deklarēto dzīvesvietu saistīto ziņu
anulēšanu.

Tā kā pašreiz nav noteiktas iestādes,
kurā būtu apstrīdami pašvaldību lēmumi dzīvesvietas deklarēšanas
jomā, lai atvieglotu Administratīvās tiesas darbu, ar grozījumiem
likumā minēto funkciju iecerēts nodot PMLP. Līdz ar to Dzīvesvietas
deklarēšanas likumu arī plānots papildināt ar normu, kas noteic, ka
pašvaldības un PMLP amatpersonu lēmumus šajā jomā varēs apstrīdēt
PMLP priekšniekam, bet viņa lēmumu savukārt varēs pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā.

Likuma grozījumi vēl jāpieņem
Saeimā.

 

www.leta.lv