16.2 °C, 1.6 m/s, 81.9 %

Pilsētā

Bezatbildīgo netrūkst
27/03/2008

Vērtējot iedzīvotāju atbildību pret saviem mājdzīvniekiem, Pašvaldības policijas Administratīvā patruļdienesta priekšniece Irēna Berkolde atzīst – diemžēl nevaram lepoties, jo gadījumu, kad nākas sodīt bezatbildīgus saimniekus, nav retums.

Sintija Čepanone

Vērtējot iedzīvotāju atbildību pret saviem mājdzīvniekiem,
Pašvaldības policijas Administratīvā patruļdienesta priekšniece
Irēna Berkolde atzīst – diemžēl nevaram lepoties, jo gadījumu, kad
nākas sodīt bezatbildīgus saimniekus, nav retums.

Nepilnu divu mēnešu laikā par pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu sastādīti septiņi administratīvā pārkāpuma protokoli,
naudassods piemērots deviņām personām. Šie skaitļi komentārus
neprasa, taču par mājdzīvnieku īpašnieku atbildību gan liek
padomāt. «Lielākoties jau nākas saskarties ar situāciju, kad
dzīvnieku bez pavadas izved parkos, kas atbilstoši saistošajiem
noteikumiem ir aizliegts. Bieži saņemam arī izsaukumus par
gadījumiem, kad suns norāvies no ķēdes vai izbēdzis no nožogotas
teritorijas un apdraud iedzīvotāju drošību. Reaģējam arī, kad
kaimiņi ziņo par trokšņojošiem dzīvniekiem daudzdzīvokļu namos,»
galvenās problēmas ieskicē I.Berkolde.
Viņa norāda, ka saistošajos noteikumos atrunāta galvenokārt suņu un
kaķu īpašnieku atbildība, un līdz šim nav bijis neviena gadījuma,
kad pie atbildības nācies saukt citu mājas mīluļu saimniekus. Taču
I.Berkolde atgādina: istabas dzīvniekiem jābūt reģistrētiem un
vakcinētiem. Par saistošo noteikumu, kas attiecas uz mājdzīvnieku
turēšanu, neievērošanu likumsargi uz vietas drīkst sodīt ar
naudassodu līdz 20 latiem, izrakstot kvīti, savukārt, sastādot
administratīvā pārkāpuma protokolu – ar naudassodu līdz 50 latiem,
kuru pēc piekritības izskata Jelgavas domes Administratīvā
komisija. Šāds administratīvais sods piemērojams arī saimniekiem,
kuri pastaigas laikā aiz suņa nesavāc ekskrementus. «Protams,
katram saimniekam līdzi neizstaigāt, tādēļ lielā mērā šis pārkāpums
gulstas uz katra suņa īpašnieka sirdsapziņas,» I.Berkolde tomēr
norāda, ka pie atbildības īpašnieki saukti arī par šādu pārkāpumu,
turklāt nereti administratīvais sods piemērots arī gadījumos, kad,
piemēram, kaķis nokārtoties izlaists kāpņu telpā.
Taujāta, kāds tad ir neapzinīgā mājdzīvnieka saimnieka portrets
Jelgavā, I.Berkolde min, ka galvenokārt tie ir strādājoši,
pietiekami labi situēti cilvēki. «Pēc pieredzes varu teikt, ka
pensionāri ir krietni apzinīgāki kā suni vedot pastaigā, tā viņam
nodrošinot atbilstošus apstākļus dzīvoklī vai privātmājā.»
«Kādi izskatās pilsētas parki, skvēri, daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmi un citas zaļās zonas,» uz problēmu, ka saimnieki aiz
suņa nesavāc ekskrementus, norāda I.Berkolde. Viņa atklāj, ka pērn
bieži saņemtas arī sūdzības no sētniekiem. Iedzīvotāji mēdz vainot
viņus, kaut pirmām kārtām vainojami suņu saimnieki. «Protams, kaut
kur jau dzīvniekiem jānokārto dabiskās vajadzības, taču, manuprāt,
pat speciāls suņu pastaigas laukums pašreizējo situāciju pilsētā
būtiski nemainītu, jo vispirms jāmaina iedzīvotāju attieksme,» viņa
spriež.

 

Mājdzīvnieki pilsētā
Mājas (istabas) dzīvnieki ir: suņi, kaķi, baložveidīgie, rāpuļi,
abinieki, truši, šinšillas, zivis un citi. Ja vēlaties turēt šos
dzīvniekus pilsētā, jāievēro virkne tiesību aktu – Dzīvnieku
aizsardzības likums, Veterinārmedicīnas likums, MK noteikumi
nr.266, Jelgavas domes saistošie noteikumi. Suņi un kaķi obligāti
jāvakcinē pret trakumsērgu. Suņi jāreģistrē, lai saņemtu
reģistrācijas žetonu. Žetonus var saņemt pašvaldības aģentūrā
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, SIA «Sanarius»
Viestura ielā 22, Veterinārmedicīnas izglītības centrā Helmaņa ielā
8.
Par suņu turēšanu katru gadu jāmaksā nodeva. Turot suni savrupmājā,
pie žoga jāpieliek uzraksts «Suns».
Produktīvos mājdzīvniekus Jelgavas pilsētā atļauts turēt aiz šādām
robežām: Lielupes labajā pusē – Rīgas dzelzceļš, Loka maģistrāle,
Bērzu ceļš, Rogu ceļš, Kalnciema ceļš, Lielupes iela, Robežu iela,
Kalnciema ceļš, Rīgas iela; Lielupes kreisajā pusē – Jelgavas –
Tukuma dzelzceļš, Kārklu iela, Sniega iela, Miezītes ceļš, Dobeles
šoseja, Atmodas iela. Atļauju turēt mājlopus izsniedz LR Pārtikas
un veterinārā dienesta Jelgavas pārvalde Helmaņa ielā 10
(tālr.63021124). Šī iestāde veic arī dzīvnieku epidemioloģiskās
situācijas kontroli. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, kādus
dzīvniekus aizliegts turēt kā mājdzīvniekus.
Ja dzīvnieks apdraud cilvēkus vai citus dzīvniekus, jāziņo
Pašvaldības policijai (tālr.63028550). Klaiņojošus dzīvniekus nodod
dzīvnieku patversmei Helmaņa ielā 8 (tālr.63024665). Par maksu
patversmē var nodot arī īpašnieka mājdzīvnieku. Par klaiņojošiem
dzīvniekiem jāziņo pa tālr.63026513.