19.5 °C, 3.1 m/s, 50.7 %

Pilsētā

Bezmaksas kursi darba meklētājiem
23/01/2009

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (JRPIC) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) šonedēļ sāk bezmaksas kursus bezdarbniekiem angļu valodā un datorzinībās, bet jau februārī bezdarbnieki sāks mācīties arī valsts valodu, klientu, pacientu reģistrēšanu un apgūs metinātāja profesiju. 

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas reģionālais
Pieaugušo izglītības centrs (JRPIC) sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru (NVA) šonedēļ sāk bezmaksas kursus bezdarbniekiem
angļu valodā un datorzinībās, bet jau februārī bezdarbnieki sāks
mācīties arī valsts valodu, klientu, pacientu reģistrēšanu un apgūs
metinātāja profesiju. 
«Zaudējot darbu, cilvēkiem bieži vien zūd ne vien ienākumu
avots, bet arī ticība savām spējām, varēšanai, ir neziņa, kā
rīkoties tālāk. Reģistrējoties NVA kā bezdarbniekam, noteikti
jāaizpilda aile, kurā ir jautājums par vēlmi mācīties. Pat tad, ja
neesat izlēmis, kur tālāk meklēsiet darbu, mācības sniegs ļoti
daudz. Jūs nebūsiet viens, nodarbībās iegūsiet jaunus draugus,
jutīsiet atbalstu, varēsiet dalīties pieredzē. Pasniedzēji ne vien
centīsies iemācīt jums ko dzīvei noderīgu, bet arī palīdzēs labāk
saprast jūsu stiprās puses un iespējas,» tā JRPIC direktore Sarmīte
Vīksna.
JRPIC Pieaugušo tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga
informē, ka šonedēļ angļu valodu bez priekšzināšanām mācīties
sākuši 12 cilvēki, tikpat bezdarbnieku apgūst datorzinības, bet
nākamnedēļ 12 bezdarbnieki sāks mācīties angļu un vācu valodu.
«Izglītojamo vidū ir cilvēki ar atšķirīgu izglītības līmeni, ar
dažādu bezdarbnieka stāžu, bet visiem ir vēlme mācīties,» tā
A.Vanaga. Plānots, ka nākamajā mēnesī bez maksas mācības sāks sešas
bezdarbnieku grupas, katrā pa 12 cilvēkiem – angļu un valsts
valodā, datorzinībās, klientu, pacientu reģistrēšanā un
profesionālās tālākizglītības programmā «Lokmetinātājs metināšanā
ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)». Mācības tiek
finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta «Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība Latvijā», kuru Latvijā īsteno NVA, bet valsts
valodas mācīšana tiek finansēta no valsts budžetā paredzētiem
līdzekļiem. A.Vanaga stāsta, ka bezdarbnieku mācības, ko piedāvā
NVA un JRPIC, notiks visa gada garumā. Plānots, ka katru mēnesi tās
uzsāks divas trīs grupas jeb vidēji 24 – 36 bezdarbnieki sev
saistošās programmās, ko piedāvā JRPIC, tāpēc bezdarbnieki aicināti
interesēties un mācīties.
Šobrīd JRPIC bezdarbniekiem piedāvā kursus valsts valodas,
angļu, vācu un krievu valodas apguvē gan ar priekšzināšanām, gan
bez tām. Datorzinībās ir iespēja apgūt prasmes darbā ar datoru un
internetu, saņemot Eiropā atzītu ECDL sertifikātu, kā arī apgūt
datorgrafikas programmas «CorelDraw» un «Adobe Photoshop».
Bezdarbniekiem tiek piedāvāts arī pārkvalificēties profesionālās
tālākizglītības programmā «Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)» un iegūt otro profesionālās
kvalifikācijas līmeni. 
JRPIC direktore uzsver, ka vēl viena no iespējām bezdarbniekam
ir uzsākt darbu kā pašnodarbinātai personai. Šādai izvēlei
speciālisti iesaka izvēlēties bezmaksas programmas «Aukles darbs»,
«Klientu, pacientu reģistrēšana». «Kursu apliecība, kas apliecina
iegūtās zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā un medicīnā, būs
priekšrocība, pretendējot uz aukles darbu, bet jaunā likumdošana
paredz, ka nākotnē uzņēmumos vajadzēs kvalificētus un apmācītus
klientu, pacientu reģistrēšanas speciālistus,» tā
S.Vīksna. 
Iespējas pašnodarbinātībai sniedz arī programmas «Savas
ģimenes foto dizainers», «Zīda un stikla apgleznošana»,
«Floristika». Šīs minētās programmas JRPIC var apgūt par
maksu.