22.7 °C, 1 m/s, 71.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāBibliotēkai dāvina divas monogrāfijas
Bibliotēkai dāvina divas monogrāfijas
05/04/2018

Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu papildinājis akadēmiķes LLU profesores Baibas Rivžas dāvinājums – Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) izdotās grāmatas «Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai» un «Simtam pāri. Viedā Latvija», informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

Abas LZA grāmatas ir veidojis autoru kolektīvs, kuru vidū ir arī
B.Rivža, un jāpiebilst, ka B.Rivža ir arī abu monogrāfiju galvenā
redaktore. «Lauku reģionos vidēji dzīvo piektā daļa Eiropas
iedzīvotāju, kas gan būtiski atšķiras dažādās Eiropas valstīs.
Tāpat strauji aug reģionālo augstskolu kā tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centru, biznesa inkubatoru loma. Jāpastāv lauku un reģionu
iedzīvotājiem pieejamai elastīgai jaunu zināšanu un prasmju
ieguves, mūžizglītības sistēmai,» sacīts grāmatā «Zināšanu
ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai».

Savukārt monogrāfija «Simtam pāri. Viedā Latvija» sagatavota,
balstoties uz 2014.–2017. gadā veiktajiem pētījumiem, kas iekļāvās
minētajam laika posmam apstiprināto sešu prioritāro pētījumu
virzienā «Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība,
pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide)».

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka