16.4 °C, 1.2 m/s, 95.1 %

Pilsētā

Bibliotēku vadīs Lāsma Zariņa
29/05/2014

Šodien domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja amatā jauno Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) direktori Lāsmu Zariņu. Viņa direktores pienākumus sāks pildīt jau rīt, 30. maijā.

L.Zariņa Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ir strādājusi 17 gadu
– sākotnēji viņa strādāja par bibliotekāri, bet vēlāk bija
bibliotēku informācijas sistēmas «ALISE» administratore. Pēdējos
piecus gadus viņa strādāja Rīgas Tehniskās universitātes
Zinātniskajā bibliotēkā un vadīja tās Informācijas un pakalpojumu
nodaļu.

Jaunā bibliotēkas direktore uzsver, ka savu darba pieredzi
bibliotēkā guvusi dažādos amatos, tāpēc pārzina ikvienu darbu, ko
dara bibliotēkā. Viņai ir arī atbilstoša izglītība – LU iegūts
maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā.

«Jelgavas bibliotēkām ļoti nozīmīgs ir telpu jautājums – gan
apmeklētājiem, gan darbiniekiem ir svarīga vide, kurā viņi
atrodas,» uzskata L.Zariņa, tāpēc kā savu prioritāro darbu uzskata
telpu jautājuma sakārtošanu. «Jelgavas bibliotēku nākotni redzu kā
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas apvienošanu
jaunā ēkā. Tā būtu kā ģimenes bibliotēka, kurā savu vietu varētu
atrast ikviens – no vismazākā apmeklētāja līdz senioru vecumam,»
teic L.Zariņa.

Tāpat jaunā direktore iecerējusi bibliotēkas vēl aktīvāk
iesaistīt Jelgavas kultūras dzīvē. Savukārt metodiskajā darbā viņa
plāno vairāk sadarboties ar augstskolu bibliotēkām, kā arī strādāt
pie jauniešu izglītošanas informācijas meklēšanas jomā. «Tas ir
jautājums par to, kā pareizi meklēt informāciju un kas ir uzticami
informācijas avoti. Šīs zināšanas būtiski atšķiras Latvijas un
ārzemju jauniešu vidū. Mūsu izglītības sistēma vidusskolas līmenī
nepieprasa zinātnisko datubāzu izmantošanu, un šo robu kopā ar
pedagogiem var palīdzēt aizpildīt tieši bibliotēkas darbinieki,»
uzskata L.Zariņa, paskaidrojot, ka tāpēc plāno ciešāk sadarboties
ar skolām.

Jāatgādina, ka 31. decembris bija pēdējā darba diena līdzšinējai
JZB direktorei Aijai Nadziņai, kura nolēmusi doties atpūtā. Šos
piecus mēnešus direktora pienākumus pildīja viņas vietniece Dzintra
Punga.

Foto: Ivars Veiliņš