10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaBiedrības un nodibinājumi NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā
Biedrības un nodibinājumi NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā
04/12/2019

Biedrības un nodibinājumi līdz 16. decembrim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Jelgavā, Ogrē un Rīgā var pieteikties pasākuma «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā, ja pasākuma īstenošanas vieta tiek izveidota šo filiāļu apkalpošanas teritorijā.

NVA informē, ka biedrībām un nodibinājumiem
tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un
perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt darba
pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projektu
vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un
sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām
un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu darbinieki
palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības
specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA
reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var
jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot
politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā
pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā
četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Iesaistes
ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA
saņems stipendiju – piecus eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī
tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Pasākuma dalībnieku
NVA apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības
pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām
veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts
bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma
īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli
jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un
pārvietošanos.

Lai nevalstiskās organizācijas pieteiktos šim
pasākumam, tām jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā
informācija. Pieteikuma forma pieejama ziņas pielikumā.
Aizpildītais pieteikums līdz 16. decembrim jāiesniedz vai jāiesūta
pa pastu NVA filiālei Jelgavā, Ogrē vai Rīgā.

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības
pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izvērtēs pieteikuma
atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai
atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par
pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un
pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē
un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

Pasākums «Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība nevalstiskajā sektorā» tiek īstenots Eiropas Sociālā
fonda projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros.

PIETEIKUMS

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva