20.1 °C, 3 m/s, 69.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētā«Brakšķu» atkritumu šķirošanas stacijā gadā sašķiros 30 000 tonnu
«Brakšķu» atkritumu šķirošanas stacijā gadā sašķiros 30 000 tonnu
27/10/2012

Apmēram puse no sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā «Brakšķi», ir tādi, kurus būtu iespējams pārstrādāt un izmantot otrreiz. Pašlaik tie visi tiek apglabāti, taču līdz ar šķirošanas stacijas izbūvi jau drīzumā situācija mainīsies – otrreiz izmantojamie atkritumi tiks atdalīti arī «Brakšķos», līdz ar to poligonā nonāks tikai apglabāšanai sagatavoti atkritumi.

Sintija Čepanone

Apmēram puse no sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā
«Brakšķi», ir tādi, kurus būtu iespējams pārstrādāt un izmantot
otrreiz. Pašlaik tie visi tiek apglabāti, taču līdz ar šķirošanas
stacijas izbūvi jau drīzumā situācija mainīsies – otrreiz
izmantojamie atkritumi tiks atdalīti arī «Brakšķos», līdz ar to
poligonā nonāks tikai apglabāšanai sagatavoti
atkritumi.

Šķirošanas stacijas izbūve notiek 1,4 hektārus plašā teritorijā
līdzās poligonam. Atbilstošas infrastruktūras izveidei
nepieciešamie sagatavošanas darbi sākti jau augustā, un vēl šogad
tur būs uzbūvēts angārs tehnoloģisko iekārtu izvietošanai, nojumes
atkritumu pieņemšanai un gatavās produkcijas uzglabāšanai,
bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums, lietus un
kanalizācijas ūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtas, kā arī
pārējais nepieciešamais aprīkojums. To paredz ar ES Kohēzijas fonda
atbalstu īstenotais SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (JKP)
projekts «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide
Jelgavas novadā».

JKP valdes loceklis Alvils Grīnfelds skaidro, ka atkritumu
šķirošanas stacijas izveide pie «Brakšķiem» ir viens no veidiem, kā
īstenot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas reglamentē
atkritumu apsaimniekošanu, noteiktās prasības, tostarp poligonā
apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu. Proti, stacijā no
pārējiem atkritumiem mehāniski tiks atdalīti reģenerējamie jeb
otrreiz izmantojamie un kompostējamie atkritumi. «Vispirms no
šķirošanas stacijā ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem
tiks atdalīti lielgabarīta un būvniecības atkritumi, bet atlikušie
atkritumi tehnoloģiskajās iekārtās mehāniski tiks sadalīti četrās
plūsmās: bioloģiski noārdāmie, ko izmantos komposta gatavošanai;
vieglie degošie, ko pārstrādās kurināmajā materiālā cementa
ražošanai; melnie un krāsainie metāli, ko nodos pārstrādei, kā arī
apglabājamie, ko nogādās apglabāšanai poligonā «Brakšķi». Tādējādi
apglabājamo atkritumu apjoms saruks vismaz uz pusi, un mēs praksē
būsim īstenojuši normatīvajos aktos iekļauto prasību 2013. gadā par
50 procentiem samazināt poligonos apglabājamo bioloģiski noārdāmo
atkritumu apjomu,» skaidro A.Grīnfelds.

Viņš norāda, ka jaunā stacija gadā šķirošanai spēs uzņemt ap 30
000 tonnu atkritumu jeb nedaudz mazāk par 100 tonnām dienā.
«Plānotā jauda ir pietiekama, lai spētu sašķirot šodien radītos
sadzīves atkritumus, kas nonāk «Brakšķos», turklāt vēl ar zināmu
rezervi,» tā A.Grīnfelds.

Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas pārsniedz miljonu latu,
no kurām 50 procentus sedz Kohēzijas fonds. Saskaņā ar
izsludinātajiem iepirkumiem atkritumu šķirošanas stacijas laukuma
un inženierkomunikāciju būvniecību veic SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»», atkritumu šķirošanas stacijas angāra piegāde
un būvniecība uzticēta SIA «Steel Constructor», savukārt
tehnoloģisko iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana garantijas
laikā – uzņēmumam «Technobalt Eesti OŪ».

Nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izbūve notiek
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā uz Zemkopības ministrijas meža
zemes «Līvbērzes smerdūklis» blakus esošajam sadzīves atkritumu
poligonam «Brakšķi».

Saskaņā ar projektu darbiem jābūt pabeigtiem līdz 30.
novembrim.

Foto: Ivars Veiliņš