30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāBūs stingrākas prasības ātro kreditētāju reklāmas aktivitātēm un klientu maksātspējas vērtēšanai
Būs stingrākas prasības ātro kreditētāju reklāmas aktivitātēm un klientu maksātspējas vērtēšanai
27/02/2013

Ir jāierobežo ātrās peļņas iespējas uz grūtībās nonākušu cilvēku rēķina, tāpēc tiek strādāts pie stingrākām prasībām gan attiecībā uz ātro kredītu reklāmu un mārketinga aktivitātēm, gan klientu maksātspējas izvērtēšanu, šodien žurnālistiem sacīja ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Ir jāierobežo ātrās peļņas iespējas uz grūtībās nonākušu
cilvēku rēķina, tāpēc tiek strādāts pie stingrākām prasībām gan
attiecībā uz ātro kredītu reklāmu un mārketinga aktivitātēm, gan
klientu maksātspējas izvērtēšanu, šodien žurnālistiem sacīja
ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Pavļuts atzina, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC)
apkopotie dati par nebanku kreditēšanas sektoru liecina, ka ātro
kredītu nozare piedzīvo vāji regulētu, bet strauju izplešanos.

«Lai arī kopējais portfelis ir salīdzinoši neliels, tomēr, ņemot
vērā vidējo aizdevumu summu, problēma ir reāla un rada nopietnus
riskus virknei Latvijas kredītņēmēju, kuri par salīdzinoši
nelieliem aizņēmumiem var nonākt ilgtermiņa parādu slazdā. Lai arī,
reaģējot uz valsts sektora un mediju aktivitātēm, nozare ik
pārdienu nāk klajā ar jaunām pašregulācijas iniciatīvām, regulējums
no valsts puses būs daudz stingrāks,» uzsvēra ministrs.

Ekonomikas ministrijas (EM) izveidotā darba grupa, iepazīstoties
ar situāciju nebanku finanšu pakalpojumu tirgū un izanalizējot
patērētāju tiesību aizsardzību tajā, patlaban kā galvenās
nepilnības nebanku kreditēšanas tirgū saredz nepietiekamu klientu
maksātspējas vērtēšanu, nesamērīgi augstas procentu likmes un citas
pakalpojuma izmaksas, kā arī nepietiekamu patērētāju izpratni par
uzņemtajām saistībām un iespējamām sekām.

Darba grupā identificēti četri rīcības virzieni nozares darbības
pilnveidošanai.

Pirmkārt, pastiprināt maksātspējas vērtēšanu, novēršot
situācijas, kad aizdevums tiek piešķirts personām, kas nespēj
pildīt līguma saistības. Darba grupa strādā pie stingrāka
regulējuma izstrādes patērētāju maksātspējas vērtēšanai, tai skaitā
obligātajai ienākumu un izdevumu vērtēšanai no aizdevuma pirmā lata
un bezprocentu kredītiem. EM jau sagatavojusi un 2012. gada 25.
oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinājusi atbilstošus
grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas tuvākajā
laikā tiks iesniegti izskatīšanai valdībā.

Otrkārt, ierobežot bezatbildīgu aizņemšanos veicinošas reklāmas
un mārketinga aktivitātes, samazinot spontānas aizņemšanās un tās
radīto seku risku. Darba grupā tiek strādāts pie stingrāka
regulējuma patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmai, nosakot
reklāmai izvirzāmās vispārējās prasības (objektīva un neitrāla),
lai novērstu gadījumus, kad reklāma veicina bezatbildīgu
aizņemšanos, piemēram, mudina patērētāju saņemt kredītu nepārdomāti
vai neizvērtējot tā nepieciešamību un piemērotību, rada šķietamu
iespaidu, ka kredīts ir bez maksas, bez riska vai viegls veids, kā
atrisināt finansiālās problēmas; mudina saņemt papildu labumus
sakarā ar kredīta saņemšanu utt.

Treškārt, ierobežot ar kredītu pakalpojumu izmantošanu saistīto
izmaksu (kredīta procentu) un parādsaistību pārmērīgu pieaugumu.
Plānots ierobežot gada procentu likmes, nokavējuma procentu,
sankciju (līgumsoda) un citu maksājumu maksimālo apmēru patērētāju
līgumos. Pavļuts konkrētas gada procentu likmes nenosauca, taču
viņa vērtējumā diskusijas varētu notikt par likmi 100%, kā tas ir
Igaunijā.

Ceturtkārt, regulāri apkopot detalizētu informāciju par nebanku
kreditēšanas tirgu, kas ļautu plānot tā uzraudzību un ātri reaģēt
uz nevēlamām tirgus pārmaiņām. Tiek izvērtēts priekšlikums nebanku
kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam noteikt par pienākumu sniegt
PTAC plašāku informāciju par izsniegtajiem aizdevumiem un to
atmaksu.

Vienlaikus darba grupā tiek izskatīti tādi priekšlikumi kā
līgumsoda kopējā apmēra aprobežojums patērētāju noslēgtajos
kreditēšanas līgumos; aizliegums izsniegt kredītu ātrāk kā 12-24
stundas pēc tam, kad patērētājs veicis kredīta pieprasījumu,
nosakot pienākumu kredīta devējam pēc minētā termiņa paiešanas
saņemt atkārtotu patērētāja apstiprinājumu kredīta vajadzībai;
nokavējumu procentu ierobežošana; kā arī dubulto sankciju
nepieļaujamība.

Darba grupai detalizēti priekšlikumi un nepieciešamie grozījumi
normatīvajos aktos jāsagatavo līdz šā gada 1. aprīlim. Savukārt
PTAC 2013. gada pirmajā pusgadā plāno izstrādāt vadlīnijas
patērētāju maksātspējas izvērtēšanai un vadlīnijas par godīgu un
atbildīgu komercprakses īstenošanu patērētāju kreditēšanas
jomā.

LETA