22.8 °C, 3 m/s, 55.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāCentīsies mazināt jauniešu noziedzības līmeni Zemgalē
Centīsies mazināt jauniešu noziedzības līmeni Zemgalē
24/06/2008

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības un sadarbības partneri izstrādājuši projektu, kura mērķis ir jauniešu noziedzības līmeņa mazināšana un ierobežošana reģionā, veicinot sociāli atbildīgas un likuma paklausīgas jaunās paaudzes audzināšanu.

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības un sadarbības
partneri izstrādājuši projektu, kura mērķis ir jauniešu noziedzības
līmeņa mazināšana un ierobežošana reģionā, veicinot sociāli
atbildīgas un likuma paklausīgas jaunās paaudzes
audzināšanu.

 

Projektu paredzēts īstenot 18 mēnešus – no 2009. gada 1.
septembra līdz 2011. gada 1. martam.

Kā specifiskie projekta mērķi tiek izvirzīti – starpinstitūciju
sadarbības veicināšana un rīcībspējas stiprināšana jauniešu
noziedzības novēršanai, jauniešu informētības veicināšana
tiesiskuma un drošības jautājumos, kā arī iespēju paplašināšana
interešu izglītībai un pašattīstībai riska grupas jauniešiem.

Projekta laikā tiks īstenotas piecas savstarpēji saistītas un
papildinošas aktivitātes – nepilngadīgo noziedzības novēršanā
iesaistīto institūciju sadarbības mehānisma izveide un testēšana,
speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu, bērnu drošības
uzlabojumi Zemgales reģiona pilsētās, informācijas un izglītojoši
pasākumi, projekta vadība.

Zemgales plānošanas reģionā vispirms izstrādāts pilotprojekts
jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai reģionā. Tas tapis laikā no
2007.gada 1.novembra līdz šī gada 30.maijam. Projekta sadarbības
partneri ir Aizkraukles novada dome, kā arī Bauskas, Dobeles,
Jelgavas, Jēkabpils pilsētu domes un Valsts probācijas
dienests.

Pilotprojekta vispārējais mērķis bija radīt instrumentus,
rīcībspējīgu partnerību un nepieciešamo dokumentāciju jauniešu
noziedzības līmeņa mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā.
Rezultātā tika izstrādāts situācijas izpētes materiāls «Jauniešu
noziedzības tendences, cēloņi un novēršanas iespējas Zemgales
reģionā».

Vizītes laikā Norvēģijā, Oslo, tika noslēgts partnerības līgums
ar Norvēģijas Nacionālo noziedzības novēršanas padomi par kopēja
projekta ieviešanu un partnerības apliecinājums dalībai projektā
«Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē».

 

 

www.leta.lv