14.6 °C, 0.8 m/s, 88.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāCilvēki ar īpašām vajadzībām aicina ievērot viņu intereses
Cilvēki ar īpašām vajadzībām aicina ievērot viņu intereses
30/05/2008

Šodien Esplanādē pulcējās aptuveni 400 cilvēki, aicinot ievērot cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses.

Šodien Esplanādē pulcējās aptuveni 400 cilvēki, aicinot
ievērot cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses.

 

Pasākuma moto bija «Mēs esam», jo cilvēki ar īpašām vajadzībām
uzskata, ka valdība viņus nevēlas ievērot un sadzirdēt.

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
«Sustento» valdes priekšsēdētāja Gunta Anča atzīst, ka sabiedrības
attieksme ir uzlabojusies, par ko liecina arī kuplais akcijas
dalībnieku skaits. Taču uzlabojumi ir nepieciešami.

«Ar šo pasākumu mēs vēlamies apliecināt, ka mēs – Latvijas
cilvēki ar invaliditāti – esam tepat līdzās, esam pelnījuši pilnīgu
iekļaušanu sabiedrībā un esam līdztiesīgi valsts pilsoņi,» uzsvēra
G.Anča.

Latvijas valdība, neparakstot ANO Konvenciju par cilvēku ar
invaliditāti tiesībām, ir paudusi negatīvu attieksmi pret 112 000
savas valsts iedzīvotāju un palikusi vienīgā valsts Eiropā, kas to
nav izdarījusi.

Kā akcentēja G.Anča, valdības vienaldzība ir daudz lielāka nekā
sabiedrībai kopumā. «Kā var cilvēks ar īpašām vajadzībām izdzīvot
par 50 latiem, turklāt liedzot iespēju bērniem mācīties, kas tomēr
to būtu gatavi darīt. Bērniem ar invaliditāti nav nodrošināti
nepieciešamie apstākļi mācību iestādēs, turklāt cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām nepietiek naudas, lai iegādātos medikamentus,» uzsvēra
«Sustento» vadītāja.

Viņa atgādināja, ka valdība saņem Eiropas līdzekļus, lai
uzlabotu iedzīvotāju labklājību, tomēr invalīdi uzlabojumus nejūt.
«Mēs šo labklājību neizjūtam. Nevajadzētu no mums novērsties, mums
ir nepieciešams pavisam nelielies atbalsts,» uzsvēra G.Anča.

Pasākumā cilvēki turēja plakātus «Vispirms es esmu cilvēks»,
«Invaliditāte nav problēma, problēma ir attieksmē», «Es vēlos
mācīties».

Pasākuma rīkošanu atbalstīja Rīgas pašvaldības aģentūra «Rīgas
dārzi un parki», Latvijas Sarkanais Krusts, studija «Viktorija-O»,
SIA «Venden» un SIA «PRO 1», kā arī tie, kuri ziedojuši ar portāla
«ziedot.lv» starpniecību.

Savukārt premjera Ivara Godmaņa preses sekretārs Edgars Vaikulis
jau iepriekš informējis, ka valdība nav atteikusies no
pievienošanās ANO konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām
un tas tiks darīts pēc papildu izvērtējuma saņemšanas no
atbildīgajām ministrijām.

Valdība nav atteikusies no konvencijas parakstīšanas, bet gan
atlikusi jautājuma izskatīšanu, jo Tieslietu ministrija norādījusi,
ka pirms konvencijas parakstīšanas būtu jāveic padziļināta analīze
par grozījumiem normatīvajos aktos un jāizvērtē, kā konkrētā
konvencija ir savienojama ar Latvijas normatīviem.

Savukārt Ārlietu ministrija norādījusi, ka pirms parakstīšanas
ir jāveic visu izdevumu aprēķini, kas saistīti ar konvencijas
ieviešanu.

Ar premjera rīkojumu Labklājības ministrijai pēc konvencijas
parakstīšanas būs jāsniedz izvērtējums par uzņemto saistību ietekmi
uz valsts budžetu.

Jau ziņots, ka Saeima vakar pieņēma lēmumu, kas uzdod Ministru
kabinetam (MK) līdz 2008.gada 1. septembrim nodrošināt ANO
konvencijas «Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām» parakstīšanu
Latvijas vārdā.

Uzdots līdz 2008. gada 31. decembrim izvērtēt Latvijas normatīvo
aktu atbilstību konvencijas prasībām, līdz 2009. gada 1. maijam
izstrādāt rīcības plānu konvencijas ratifikācijas procesa
sagatavošanai, līdz 2009. gada 1. decembrim sagatavot un iesniegt
Saeimā likumprojektu «Par ANO konvenciju »Par cilvēku ar
invaliditāti tiesībām»».

Konvencijas mērķis ir garantēt, lai cilvēki ar invaliditāti
varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un
pamatbrīvības. Tās vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas
aizliegumu, integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret
bērnu ar invaliditāti, spēju attīstību un citus principus.

Valdībai ANO konvencija «Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām»
jāparaksta līdz šī gada 1. septembrim.

Konvencija parakstīšanai tika atvērta 2007. gada 30. martā.
Šobrīd konvenciju parakstījušas 127 valstis, tostarp visas ES
dalībvalstis, izņemot Latviju. Konvenciju ratificējušas 27 valstis,
bet tās fakultatīvo protokolu ir parakstījusi 71 valsts, savukārt
ratificējušas 16 valstis. Saskaņā ar konvencijā noteikto tā stājas
spēkā 30.dienā pēc tam, kad konvenciju ir ratificējušas 20 valstis.
Patlaban tas ir noticis, un konvencija ir stājusies spēkā šī gada
3. maijā.

 

ww.leta.lv