20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaDaba devējus aicina pieteikt subsidētās darba vietas
Daba devējus aicina pieteikt subsidētās darba vietas
28/07/2017

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus piesaistīt uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Līdz šī gada 4. augustam NVA pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei projektā «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem», savukārt līdz 10. augustam – «Jauniešu garantijas» pasākumos.

Projektā, kas paredz subsidēto darba vietu izveidi
bezdarbniekiem, tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki: tie, kuri
bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus vai bezdarbnieki vecumā virs 55
gadiem, tai skaitā bezdarbnieki ar apgādājamiem, ar invaliditāti,
kā arī ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Daba devējam,
iesaistoties projektā un izveidojot darba vietu, tiek piešķirts
līdzfinansējums 50 procentu apmērā no darbinieka algas,
nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru – 380
eiro. Jāpiebilst, ka līdzfinansējumu piešķir arī darba vadītāju
atalgojumam, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas.

 Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs
var komersanti, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai
nodibinājumi. Nosacījumi neattiecas uz politiskajām partijām, kā
arī ārstniecības iestādēm, kurās valsts vai pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
Pieteikšanās norisinās līdz 4. augustam, informē  NVA Jelgavas
filiāles vadītāja Inga Lejiņa.

Savukārt projektā «Jauniešu garantijas» darba devējiem ir
iespēja pieteikties pasākumā «Pirmā darba pieredze jaunietim».
Galvenais pasākuma nosacījums ir nodarbināt savā uzņēmumā
bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem ar profesionālo vai
augstāko izglītību. Darba attiecības var ilgt līdz sešiem mēnešiem.
Pirmo pusgadu NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 eiro
apmērā nodarbinātā jaunieša algai, savukārt darba devējam
jānodrošina līdzmaksājums, jo atalgojums nedrīkst būt mazāks par
valstī noteikto minimālo algu. Dotācijas apmērs jaunietim ar
invaliditāti ir 300 eiro.

Jāpiebilst, ka papildu NVA ik mēnesi 50 procentu apmērā no
valstī noteiktās minimālās algas sedz arī izdevumus jauniešu darba
vadītāju atlīdzības nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumos NVA
piešķir vienreizēju dotāciju līdz 50 eiro individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, kā arī apmaksā jauniešu veselības
pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba
vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti. Pieteikt darba vietas
var komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai
nodibinājumi. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai
šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma
uzsākšanas.

Papildu iespēja «Jauniešu garantijas» projektā ir pasākums
«Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā»,
dalībai kurā aicinātas biedrības un nodibinājumi. Pasākuma mērķis
ir piesaistīt jauniešus darbam sabiedrības labā, piedāvājot darba
vietu tādās jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe,
lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta
pasākumi, administratīvais darbs un citas. Biedrībai vai
nodibinājumam jābūt oficiāli reģistrētam. Būtiski, ka darba
pienākumi jaunietim – bezdarbniekam vecumā no 18 līdz 29 gadiem
biedrībā vai nodibinājumā ir jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk
kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunietim, kas
piedalīsies šajā pasākumā, NVA nodrošinās ikmēneša stipendiju 90
eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām, kā arī
apdrošinās pret nelaimes gadījumiem. Jaunieša iesaistes ilgums
pasākumā – līdz 6 mēnešiem.

Pieteikšanās «Jauniešu garantijas» pasākumiem norisinās līdz 10.
augustam. Pieteikties līdzfinansēto darba vietu izveidei
iespējams aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama NVA mājaslapā
www.nva.gov.lv sadaļā «Darba devējiem» pie konkrētā pasākuma, un
iesniedzot to klātienē jebkurā NVA filiālē.

Papildu informācija par nosacījumiem līdzfinansēto darba vietu
izveidi pieejama mājaslapā www.nva.gov.lv. Jautājumu gadījumā darba
devēji aicināti sazināties ar NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības
organizatori Kristīni Egli pa tālruni 63026674, 26469347 vai
e-pastu kristine.egle@nva.gov.lv.

Foto: no JV arhīva