18.8 °C, 1.3 m/s, 90.1 %

Pilsētā

Dace Olte
31/12/2009

«Domājot par norisēm mūsu pilsētā šajā gadā, pozitīvi, pirmkārt,
vērtēju to, ka šogad notikušajās pašvaldības vēlēšanās jelgavnieki
uzticēja pilsētu arī turpmāk vadīt Andrim Rāviņam, kas dod iespēju
pabeigt iesākto.
Otrkārt, pozitīvi vērtēju taupīgumu budžeta līdzekļu izlietojumā,
kas nodrošina iespēju sniegt sociālās palīdzības pakalpojumus
pensionāriem un citiem jelgavniekiem, tajā skaitā arī transporta
atlaides pilsētas sabiedriskajā transportā skolēniem un citām
iedzīvotāju grupām. Priecē, ka pretstatā citām pašvaldībām Jelgavā
visu gadu ir saimniekots saprātīgi, jo presē lasīts, ka citur šie
līdzekļi ir beigušies jau maijā vai nedaudz vēlāk.
Treškārt, novērtēju padarīto pilsētas infrastruktūras uzlabošanā –
labi, ka daudz padarīts Lielās ielas, Dobeles šosejas un apkārtējo
ielu sakārtošanā, rekonstruētas ielas Pārlielupē, kā arī
vecpilsētā. Dome ir atradusi iespējas arī piesaistīt jaunus
pedagogus, atbalstot ar dienesta dzīvokļiem. Cerams, ka nākamgad
darbu uzsāks arī jaunā mašīnbūves rūpnīca «AMO Plant».
Ja jānosauc mīnusi jeb negatīvās lietas pilsētā, tad ļoti bēdīgi ir
tas, ka neizdevās saglabāt atlaides pilsētas autobusos cienījama
vecuma pensionāriem un visiem represētajiem. Te gan jānosoda
valdības rīcība, kas, atceļot daudzas transporta atlaides, bez
jebkāda finansējuma šos darbus uzdeva veikt pašvaldībām. Vārdu
sakot – šajā gadā iezīmējās tendence: viss, ar ko valdība netiek
vai negrib tikt galā, vai kam nav līdzekļu, vienkārši tiek
novirzīts uz pašvaldību pleciem.
Kā negatīvais noteikti vērtējama darbinieku atlaišana un tā
saucamie bezalgas atvaļinājumi arī kultūras, izglītības un citās
iestādēs un uzņēmumos. Tiesa gan – arī šī ir kopīga gan domes, gan
valsts problēma.»