22.1 °C, 1.6 m/s, 68.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāDarba devēji aicināti veidot prakses vietas jauniešiem
Darba devēji aicināti veidot prakses vietas jauniešiem
22/06/2010

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šonedēļ sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Kompleksi atbalsta pasākumi» aktivitāti «Jauniešu darba prakses». Tās gaitā darba devēji visā Latvijā ir aicināti pieteikt darba prakses vietas jauniešiem – bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Savukārt uzreiz pēc Jāņiem iecerēts, ka NVA filiālēs savu vēlmi dalībai šajā pasākumā tiks aicināti izteikt arī jaunieši, informē Informācijas nodaļas vadītāja Iveta Kancēna.

www.jelgavasvestnesis.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šonedēļ sāk īstenot
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Kompleksi atbalsta pasākumi»
aktivitāti «Jauniešu darba prakses». Tās gaitā darba devēji visā
Latvijā ir aicināti pieteikt darba prakses vietas jauniešiem –
bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Savukārt uzreiz pēc
Jāņiem iecerēts, ka NVA filiālēs savu vēlmi dalībai šajā pasākumā
tiks aicināti izteikt arī jaunieši, informē Informācijas nodaļas
vadītāja Iveta Kancēna.

Darba prakses pasākumā varēs piedalīties jaunieši ar pamata,
vidējo vai augstāko izglītību, tajā skaitā profesionālo, kuri pēc
izglītošanās nav sākuši strādāt vai strādājuši ne vairāk kā pusgadu
un iepriekš nav bijuši iesaistīti konkrētos NVA aktīvās
nodarbinātības pasākumos, piemēram, tā dēvētajā 100 latu
stipendiātu programmā, subsidētajā nodarbinātībā.

Jaunieši darba praksēs varēs iesaistīties no 6 līdz 12 mēnešiem,
ik mēnesi saņemot arī stipendiju 120 latu apmērā (no tās netiks
aprēķināti nodokļi).

«Pašreiz Eiropas Savienības dalībvalstīs tieši bez darba
palikušo jauniešu konkurētspējas veicināšana, prasmju pilnveide un
praktiskā pieredze darba tirgū ir atzīta par prioritāri risināmu
uzdevumu kopumu nodarbinātības politikā. Arī Latvijā šobrīd daudzi
darba devēji ir ieinteresēti iesaistīties NVA organizētajās
«Jauniešu darba praksēs», jo šā pasākuma gaitā uzņēmējs jaunietim
varēs iemācīt ne tikai praktiski apgūt arodu, bet arī sekmēt
teorētisko zināšanu apguvi. Tādējādi pusgada līdz gada laikā
izaudzinot labu, kvalitatīvu un, iespējams, sava uzņēmuma
potenciālu darbinieku. Pieļauju, ka arī daudziem jauniešiem pēc
skolas vai augstskolas beigšanas, šī būs pirmā iespēja gūt
praktisko un darba tirgum tik nepieciešamo praktisko pieredzi!» tā
NVA direktore B.Paševica

Savukārt darba devēji jau pašlaik var doties uz to NVA filiāli,
kuras teritorijā viņi paredzējuši izveidot darba prakses vietu(-as)
jauniešiem.

Pasākumā var iesaistīties komersanti; pašnodarbinātās personas;
biedrības vai nodibinājumi, to skaitā Nevalstiskās organizācijas
(izņemot politiskas partijas).

Jauniešu darba prakses organizēšanai paredzētais finansējums:
jaunieša ikmēneša stipendijai – 120 latu apmērā par viena mēneša
darba prakses un teorētiskās apmācības dienām; atalgojums darba
prakses vadītājam (18 lati mēnesī par vienu apmācāmo jaunieti), kas
strādā ar darba praksē iesaistītajiem jauniešiem (viens darba
vadītājs var vadīt darba praksi pieciem jauniešiem vai mazākam
jauniešu skaitam); teorētisko apmācību izdevumiem, bet ne vairāk kā
300 latu apmērā par vienu darba prakses vietu;

izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu jauniešiem,
kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības
pārbaudēm; darba prakses vietas pielāgojumu veikšanai jauniešiem,
kuriem noteikta invaliditāte, atbilstoši ergoterapeita atzinumam,
bet ne vairāk kā 500 latu apmērā par vienu darba prakses vietu;

izdevumu segšanai par surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un
citu speciālistu pakalpojumiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta
invaliditāte.

Papildu informāciju par Jauniešu darba prakses īstenošanu var
iegūt tuvākajā NVA filiālē pie ESF projekta «Kompleksi
atbalsta pasākumi» karjeras konsultanta.