5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāDarba devēji var pieteikties «Darba izmēģinājumiem»
Darba devēji var pieteikties «Darba izmēģinājumiem»
10/04/2008

Līdz 22. aprīlim Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle (NVA) darba devējus aicina pieteikties dalībai nodarbinātības pasākuma «Darba izmēģinājumi» īstenošanai.

Anna Afanasjeva

Līdz 22. aprīlim Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas
filiāle (NVA) darba devējus aicina pieteikties dalībai
nodarbinātības pasākuma «Darba izmēģinājumi»
īstenošanai.

Pasākuma gaitā bezdarbniekiem būs iespēja izmēģināt savas
profesionālās intereses un dotības, strādājot pie viena vai
vairākiem darba devējiem vienā, divās vai trijās profesijās – katrā
ne mazāk kā vienu mēnesi. Tādējādi viņi praktiskā veidā varētu
noteikt savu profesionālo piemērotību un izvēlēties apgūt sev
piemērotāko profesiju. Tāpat iegūtu prasmes un iemaņas, kas
nepieciešamas, lai iekārtotos pastāvīgā darbā. Viena bezdarbnieka
iesaistīšanās pasākumā ilgst līdz trīs mēnešiem viena gada
laikā.

Pasākumā iesaistīs bezdarbniekus, kas būs saņēmuši NVA karjeras
konsultācijas par piemērotāko profesionālo ievirzi un
atbilstošākajiem profesionālās darbības virzieniem, kā arī tos, kas
apguvuši neformālās izglītības programmu kādā profesionālās
darbības virzienā.
Lai nodrošinātu katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam
individuālu nepieciešamo darba prasmju un iemaņu praktisku
noteikšanu, uzņēmējs norīkos darba vadītāju, kas ieguvis atbilstošu
profesionālo izglītību, vai kura darba pieredze profesijā ir ne
mazāka kā divi gadi. Pie viena darba vadītāja varēs organizēt darbu
diviem bezdarbniekiem.

Darba devēji, kas piedalīsies pasākumā «Darba izmēģinājumi», saņems
ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba samaksai valstī noteiktās
minimālās algas apmērā, ikmēneša dotāciju samaksai darba vadītājam
50% apmērā no minimālās algas (ja darbinieks veic piesaistītā
bezdarbnieka apmācību katru darba dienu), kā arī kompensāciju līdz
15 latiem izdevumu segšanai par obligāto veselības pārbaudes
veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem.

Pieteikties nodarbinātības pasākumam var pie NVA Jelgavas
filiāles referentes nodarbinātības jautājumos Anitas Dolaces
(tel.3083391). Tuvākajā laikā NVA varēs pieteikties arī skolēnu
nodarbināšanai vasarā un subsidētajām darba vietām.