26.3 °C, 3.8 m/s, 34.3 %

Pilsētā

Darbs vasarā būs 612 skolēniem
11/05/2012

Pēc skolēnu pieteikumu izvērtēšanas skolā šonedēļ Izglītības pārvaldei tiks iesniegta informācija par tiem jauniešiem, kuri vasaras brīvdienās  strādās.

Sintija Čepanone

Pēc skolēnu pieteikumu izvērtēšanas skolā šonedēļ
Izglītības pārvaldei tiks iesniegta informācija par tiem
jauniešiem, kuri vasaras brīvdienās  strādās.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza norāda, ka vasaras
brīvlaikā – no 4. jūnija līdz 24. augustam – nodarbinātības
pasākumos kopumā tiks iesaistīti vairāk nekā 600 skolēnu. «Lai
līdzvērtīgas iespējas pretendēt uz darbu vasarā būtu visu mūsu
pilsētas skolu skolēniem, nodarbinātībā iesaistāmo jauniešu vietu
skaits katrai izglītības iestādei aprēķināts proporcionāli kopējam
izglītojamo skaitam skolā noteiktā vecuma grupā. Jau pašlaik
zināms, ka visas piešķirtās vietas aizpildītas – darbs vasarā tiks
nodrošināts 612 jelgavniekiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem,» stāsta
G.Auza, gan piebilstot, ka strādāt gribētāju bijis krietni vairāk,
īpaši skolēni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Skolēnu pieteikumus izvērtēja īpašas izglītības iestādes
izveidotas komisijas saskaņā ar nolikumu. Vērtējot pieteikumus,
priekšrocības darba piedāvājumam tika dotas skolēniem ar pozitīvu
attieksmi pret darbu, labām sekmēm un uzvedību, ja jaunietis ir
aizbildnībā, nāk no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai piešķirts
trūcīgās statuss, ja viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki, turklāt
jaunietis nav nodarbināts pie cita darba devēja.

Vērtējot skolēnu atsaucību, Izglītības pārvaldes vadītāja
norāda, ka lielākā aktivitāte ir piecpadsmitgadnieku vecuma grupā.
«Jaunāku skolēnu vidū vērojama mazāka interese, jo daudzi no viņiem
vasaras pavada laukos pie radiem, citi skolēni atklājuši, ka
brīvlaikā dosies pie saviem vecākiem, kuri strādā ārzemēs. Taču
kopumā jauniešu atsaucība vērtējama kā laba, īpaši jau
piecpadsmitgadnieku vidū, un 612 skolēniem tiks nodrošināta iespēja
vasarā nopelnīt, strādājot pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās,» tā G.Auza.

13 un 14 gadus veci jaunieši strādās četras stundas dienā divas
nedēļas, bet piecpadsmitgadīgi – sešas stundas dienā trīs nedēļu
garumā. Darba vietas jauniešiem piedāvā Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kur viņi veiks
teritoriju labiekārtošanas un telpu uzpošanas darbus, strādās skolu
bibliotēkās, mācību kabinetos un būs iesaistīti citos piemērotos
darbos.

Jaunākie skolēni divās nedēļās pēc nodokļu nomaksas nopelnīs
48,75 latus, bet vecākie algā saņems 86 latus pēc nodokļu
nomaksas.

Foto: Ivars Veiliņš