24.4 °C, 2.1 m/s, 82.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāDaudzbērnu ģimenes varēs saņemt NĪN atlaidi
Daudzbērnu ģimenes varēs saņemt NĪN atlaidi
01/01/2013

Daudzbērnu ģimenes turpmāk varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi, informē LETA.

Daudzbērnu ģimenes turpmāk varēs saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi, informē LETA.

NĪN atlaidi 50% apmērā piemēros par dzīvojamo objektu –
māju vai dzīvokli un tam piekritīgo zemi, kurā ir deklarēti
daudzbērnu ģimenes locekļi ar vismaz trīs bērniem. NĪN atlaide
daudzbērnu ģimenēm nevarēs pārsniegt 300 latus gadā.

Tiem, kuriem šogad ir tiesības uz minēto atvieglojumu,
2013. gadā jāiesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegums un
dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šī
atvieglojuma piemērošanu. Ja iesniegums būs iesniegts līdz nodokļa
maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, pašvaldība nodokļa
atvieglojumu piemēros, veicot nodokļa aprēķinu par 2013.gadu. Ja
iesniegums tiks iesniegts 2013.gada laikā pēc nodokļa maksāšanas
paziņojuma sagatavošanas datuma, pašvaldība veiks aprēķinātā
nodokļa pārrēķinu un nosūtīs iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas
paziņojumu.

Finanšu ministrijā skaidroja, ka šogad atlaide tiks
piemērota tām daudzbērnu ģimenēm, kas iesniegs minētos iesniegumus,
bet 2014.gadā visām daudzbērnu ģimenēm. Līdz 2014. gadam iecerēts
salāgot valsts informācijas sistēmas, kas ļaus uzzināt, kurām
ģimenēm pienākas NĪN atvieglojumi.

No jaunā gada ir spēkā arī citas izmaiņas attiecībā uz
NĪN.

NĪN likmes koridoram, kas ir 0,2 – 3% no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības, ir noteikta robeža 1,5%, līdz kurai
pašvaldība var noteikt NĪN likmi saskaņā ar likumā noteiktajiem
principiem. NĪN likme var pārsniegt 1,5% robežu tikai gadījumos,
kad nekustamais īpašums netiek atbilstoši apsaimniekots.

Noteikti četri obligātie principi, kas jāievēro visām
pašvaldībām, izstrādājot saistošos noteikumus par nodokļa likmes
vai likmju piemērošanu. Tie ir objektīva grupējuma princips,
efektivitātes princips, atbildīgas budžeta plānošanas princips,
prognozējamības un stabilitātes princips. Noteikti arī divi izvēles
principi – uzņēmējdarbības atbalsta princips un teritorijas
attīstības un sakārtošanas princips.

Ar 2013. gadu nodokļa bāzi vidi degradējošām, sagruvušām
vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm var noteikt no lielākās vai
nu būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai būves
kadastrālās vērtības.

Grozījumi paredz, ka lauksaimniecības zemes vienība tiek
uzskatīta par neapstrādātu, ja neapstrādātā zemes vienības daļa
pārsniedz 30%.

Pašvaldībām ir tiesības 2013. un 2014. gadā turpināt
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt
nodokļa apmēru zemei iepriekšējā taksācijas gada līmenī, kā arī
noteikt ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

LETA