21.7 °C, 4.6 m/s, 51.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāDaudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem jāpārslēdz līgums ar SIA «Jelgavas ūdens»
Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem jāpārslēdz līgums ar SIA «Jelgavas ūdens»
30/05/2019

SIA «Jelgavas ūdens» līdz gada beigām plāno pabeigt pakalpojumu līgumu pārslēgšanu ar daudzdzīvokļu mājām. «Šobrīd vēl ir ap 140 daudzdzīvokļu māju, kurās nav pieņemts lēmums par līguma pārslēgšanu,» norāda uzņēmuma komercdirektors Andrejs Eih­valds.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka,
ka katrai mājai jābūt atsevišķam līgumam ar pakalpojumu sniedzēju,
šajā gadījumā – ar SIA «Jelgavas ūdens». Lai varētu noslēgt šo
līgumu, dzīvokļu īpašniekiem jāpilnvaro viena persona, kas var būt
arī pārvaldnieks, un tam nepieciešamas divas trešdaļas dzīvokļu
īpašnieku balsu. «Līgumu pārslēgšanas procesu uzsākām jau 2010.
gadā, un nu tas tuvojas noslēgumam, bet atlikusi sarežģītākā daļa –
panākt vienošanos ar daudzdzīvokļu mājām. Saņemam daudz zvanu –
iedzīvotāji īsti neizprot nepieciešamību pārslēgt līgumu. Pirmkārt,
līgums ir nepieciešams, lai māja varētu saņemt SIA «Jelgavas ūdens»
sniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Otrkārt,
iepriekšējos līgumos nebija noteiktas atbildības robežas un
atrunāta norēķinu kārtība par saņemtajiem pakalpojumiem. Ja māja
nebūs lēmusi citādāk, saskaņā ar likumu stāsies spēkā tiešā
norēķinu kārtība – tas nozīmē, ka mēs katram dzīvoklim izrakstīsim
atsevišķu rēķinu. Par rēķina sagatavošanu, piegādi un maksājuma
iekasēšanu ir noteikta maksa 1,50 eiro plus PVN (kopā – 1,82 eiro).
Bet dzīvokļu īpašnieki var arī lemt norēķināties par pakalpojumiem
ar pilnvarotās personas starpniecību, visbiežāk – ar nama
pārvaldnieku, un arī šim lēmumam nepieciešamas divas trešdaļas
dzīvokļu īpašnieku balsu,» situāciju raksturo A.Eihvalds. Arī tad,
ja māja norēķināsies ar pilnvarotās personas starpniecību, būs
jāmaksā par rēķina sagatavošanu, bet šajā gadījumā maksa būs
krietni mazāka, piemēram, SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
par ūdenssaimniecības sniegto pakalpojumu sadali, rēķina
sagatavošanu, maksas iekasēšanu un naudas līdzekļu pārskaitīšanu
pakalpojumu sniedzējam  ir noteikta maksa 0,37 eiro plus PVN
(kopā – 0,45 eiro).

Šobrīd Jelgavā ir 15 daudzdzīvokļu mājas,
kurām ar pakalpojuma sniedzēju ir tiešie maksājumi, bet tomēr laiku
pa laikam kāda māja lemj norēķināties ar pilnvarotās personas
starpniecību un pārslēdz līgumu. Vēl ap 140 māju nav izlēmušas,
kādā veidā norēķināsies par «Jelgavas ūdens» sniegtajiem
pakalpojumiem. «Ja šīm mājām līdz gada beigām nebūs pārslēgts
līgums, būsim spiesti pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, jo saskaņā
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma ir
aizliegta,» uzsver A.Eihvalds, aicinot neatstāt lēmuma pieņemšanu
uz pēdējo brīdi.

Jāpiebilst, ka tāda pati kārtība attiecas arī
citiem pakalpojumiem. Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes klienti
par nepieciešamību noslēgt atsevišķu līgumu gan ar SIA «Jelgavas
ūdens», gan ar SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» par atkritumu
apsaimniekošanu tika informēti ikgadējās atskaišu sapulcēs un
saņēma arī informatīvus paziņojumus. Savukārt Jelgavas
centralizētās siltumapgādes uzņēmumā «Fortum Jelgava» norāda, ka
līgumu pārslēgšanas process beidzās jau pirms vairākiem gadiem un
šobrīd lielākoties rēķini tiek izrakstīti katram dzīvoklim
atsevišķi – to dara «Fortum Jelgava», par šo pakalpojumu iekasējot
1,27 eiro. Savukārt rēķina piegādes izmaksas sedz uzņēmums, to
nodrošinot ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes starpniecību
kopā ar namu apsaimniekošanas pakalpojumu rēķinu.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva