18 °C, 1.3 m/s, 75 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāDaudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem būs pieejami 27,33 miljoni latu
Daudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem būs pieejami 27,33 miljoni latu
27/04/2011

Šodien sākas projektu iesniegšana darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kurā pieejamais finansējums ir 27,33 miljoni latu, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Šodien sākas projektu iesniegšana darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma aktivitātes
«Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» devītajā
projektu iesniegumu atlases kārtā, kurā pieejamais finansējums ir
27,33 miljoni latu, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā tiks atbalstīti
renovācijas darbi dzīvojamajās mājās, kuru būvniecība uzsākta pirms
1993. gada un kuras ir nodotas ekspluatācijā līdz 2002. gadam, bet
ne ēkās, kuras iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā. Ekonomikas ministrija prognozē, ka tiks būtiski
paplašināts iesniedzēju loks, atceļot noteikto minimālo 20 punktu
slieksni, ļaujot ēkām ar nelielu dzīvokļu skaitu, kuras atrodas
teritorijās ar augstiem teritorijas attīstības indeksiem, saņemt
atbalstu mājokļa renovācijai.

Šajā atlases kārtā projektu iesniegumam nebūs jāpievieno
tehniskās apsekošanas atzinums, pilnvarojuma līgums un lokālā
būvniecības izmaksu tāme. Savukārt tipveida daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, kas būvētas pēc 1957. gada, ir ar vismaz trīs
stāviem, kurās ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkurei un
kuru vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos
kalendāra gados ir no 105 līdz 165 kilovatstundām uz apkurināmās
platības kvadrātmetru gadā, varēs neizstrādāt ēkas energoaudita
pārskatu. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu lēmumu par mājas
renovāciju dzīvokļu īpašnieki turpmāk varēs pieņemt vairākos veidos
– kopsapulcē, ar aptaujas palīdzību vai, ja visi dzīvokļu īpašnieki
balsos par mājas renovāciju, savstarpēji vienojoties.

Lai uzlabotu gan projektu iesniegumu, gan projektu laikā veikto
būvdarbu kvalitāti, devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā
projektu iesniedzējiem kā obligāta tiks noteikta prasība par
projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu,
būvniecības garantijas laika garantijas apdrošināšanu vai
būvniecības garantijas laika bankas garantiju, kā arī būvdarbu
būvuzraudzību. Papildus projekta īstenošanas rezultātā
siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nedrīkstēs
pārsniegt viena līdz divu stāvu ēkām 120 kilovatstundas
kvadrātmetrā gadā vai trīs un vairāk stāvu ēkām 100 kilovatstundas
kvadrātmetru gadā.

Devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniedzēji
papildus starpposma un noslēguma maksājumam varēs saņemt arī avansa
maksājumu, kas nepārsniedz 20% no pieprasītā Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējuma apmēra. Šo maksājumu varēs saņemt, ja
LIAA būs pieejami finanšu resursi un projekta iesniedzējs būs
atvēris norēķinu kontu Valsts kasē.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas
nodaļā darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17 vai nosūtot pa pastu –
Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta
adresi sf.projekts@liaa.gov.lv.

Projektus iesniegumu pieņemšana notiks, līdz pieejamais
finansējums būs izlietots.

Eiropas Savienības fondu aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» aktivitātes mērķis ir
paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu
izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir
44,37 miljoni latu.

LETA