25.7 °C, 4.1 m/s, 35.1 %

Pilsētā

Dāvana skolai – jauna mājas lapa
06/02/2009

Vai Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai ir nepieciešams ētikas kodekss? Tāds ir pirmais aptaujas jautājums jaunajā Spīdolas ģimnāzijas mājas lapā, kuru kā dāvanu savai skolai šīs nedēļas sākumā atklāja 12. komercklases audzēkņi.

Sintija Čepanone

Vai Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai ir nepieciešams ētikas
kodekss? Tāds ir pirmais aptaujas jautājums jaunajā Spīdolas
ģimnāzijas mājas lapā, kuru kā dāvanu savai skolai šīs nedēļas
sākumā atklāja 12. komercklases audzēkņi.

«Tā tiešām ir ļoti vērtīga dāvana! Jaunas mājas lapas izveide
(www.jsg.lv) bija skolēnu
iniciatīva, un 12. komercklases audzēkņi to izdarīja par savu
naudu. Tā ir tāda kā pateicība skolai no jauniešiem, kuri šogad to
absolvēs,» par jauniešu ieguldījumu savas skolas popularizēšanā
gandarīta ir direktore Ilze Vilkārse. Viņa piekrīt apgalvojumam, ka
mājas lapa ir skolas seja, tāpēc ir priecīga, ka nu tā kļuvusi
apmeklētājiem daudz pievilcīgāka.

Darbs pie mājas lapas izveides sācies jau pagājušā gada oktobrī,
kad tika izzināts gan skolotāju, gan arī pašu skolēnu viedoklis par
to, kādu viņi vēlas redzēt savas skolas mājas lapu. Galvenais
princips – lai tā būtu atraktīva, vienkārša un saistoša visiem
spīdoliešiem. «Manuprāt, neviena firma nespētu to izveidot labāku
un arī uzturēt – paši skolēni taču vislabāk zina, kas viņiem
interesē,» pārliecināta direktore. Pašlaik notiek intensīvs darbs,
lai veiktu pēdējos uzlabojumus, bet vēlāk skolas administrācijas
darbiniekiem būs vēl papildus nodarbības, lai arī viņi
nepieciešamības gadījumā spētu aktualizēt informāciju.

I.Vilkārse vērtē, ka Spīdolas ģimnāzijā mājas lapa ir liels palīgs
darba organizēšanā, un jau iepriekš skolēni to aktīvi izmantoja.
«Tieši mājas lapā ik dienu tiek ievietota informācija par izmaiņām
stundu sarakstā, un skolēns vakarā var pats apskatīties, kādas
izmaiņas gaidāmas nākamajā dienā un atbilstoši tām arī plānot savu
laiku,» uz vienu no priekšrocībām norāda direktore, uzsverot, ka
pašlaik skolā tiek aprobēta arī e-klase, un nu arī vecākiem ir
iespēja sekot līdzi bērna sekmēm. Iepriekšējā mājas lapā aktuāla
bija arī sadaļa «Virtuālā Spīdola», kurā skolēni varēja iegūt
mācību materiālus. Plānots, ka šī sadaļa tiks ieviesta arī jaunajā
mājas lapā.

To, ka gan skolotāji, gan jaunieši ir ieinteresēti savas skolas
ikdienas uzlabošanā, apliecina arī fakts, ka visi aktīvi iesaistās
sava viedokļa paušanā. Pirmajā aptaujā spīdolieši aicināti izteikt
savu nostāju jautājumā par ētikas kodeksa nepieciešamību skolā.
«Patiesībā jau viss ir iekļauts skolas iekšējās kārtības
noteikumos, taču skolēni ieteica papildus izveidot arī ētikas
kodeksu – īsus saukļus, kas gan skolēniem, gan skolotājiem
atgādinātu par principiem skolā, kas mums visiem darītu patīkamāku
dzīvi. Piemēram, atgādinājums par to, ka mobilajam telefonam jābūt
izslēgtam; ka nevajadzētu nodarbībās sēdēt cepurē; ka mūziku
klausīties austiņās var brīvajā laikā,» tā direktore. Jāpiebilst,
ka kopš nedēļas sākuma nobalsojuši vairāk nekā 150 apmeklētāji, un
pašlaik rezultāti apliecina, ka skolā savs ētikas kodekss ir
nepieciešams. «Šādas aptaujas ir lielisks veids, kā noskaidrot
skolēnu viedokli par kādu aktuālu jautājumu mācību iestādē, par to,
ko nepieciešams pilnveidot, lai skolas dzīve kļūtu vēl saistošāka
tās audzēkņiem un skolotājiem,» tā I.Vilkārse.