17.3 °C, 1.4 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Demontēs luksoforu pie stacijas
09/06/2014

Uz būvdarbu laiku tiks noņemts gājēju luksofors Stacijas ielā pie dzelzceļa stacijas, to plānots demontēt šodien. Gājēju plūsma tiks novirzīta pa neregulētu gājēju pāreju Zemgales prospektā.

Ligita Vaita

Uz būvdarbu laiku tiks noņemts gājēju
luksofors Stacijas ielā pie dzelzceļa stacijas, to plānots demontēt
šodien. Gājēju plūsma tiks novirzīta pa neregulētu gājēju pāreju
Zemgales prospektā.

Jāatgādina, ka stacijas apkārtnē noris
topošajam terminālim piegulošo ielu rekonstrukcija. Kā norāda
«Pilsētsaimniecības» atbildīgā projektu vadītāja Eva Kidere,
būvdarbu laikā automašīnu plūsma minētajā vietā ir samazinājusies
un pašlaik luksofors šajā vietā funkcionāli nav nepieciešams.
Gājēju plūsma tiks novirzīta pa neregulētu gājēju pāreju pāri
Zemgales prospektam.

Projekts «Satiksmes termināļa apkalpošanai
nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā» paredz ielu
infrastruktūras un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvi vairākās
ielās (Stacijas ielā posmā no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam,
Zemgales prospektā posmā no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Pasta
ielā posmā no Jāņa ielas līdz Stacijas ielai, Sporta ielā posmā no
Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā 2, Jāņa ielā posmā no
Zemgales prospekta līdz Pasta ielai), Palīdzības ielas brauktuves
un ietvju segumu atjaunošanu, Sporta ielas posma no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai izbūvi, stāvlaukuma 240 automašīnām
izveidi un teritorijas (38 000 kvadrātmetri) labiekārtošanu un
pilsētas sabiedriskā transporta galapunkta izbūvi Zemgales
prospekta atsevišķā «kabatā» – divas pieturas rindā, aprīkojot tās
ar nojumēm un soliņiem.

Darbus veic SIA «Binders», projekta kopējais
budžets ir 8 316 274,31 eiro, projekta īstenošanas termiņš – 2015.
gada 30. jūnijs.

Satiksmes organizācijas shēma

Foto: Ivars Veiliņš

 

Saistītā ziņa

Gada laikā
stacijas apkārtne piedzīvos vērienīgas pārmaiņas